۱۴۰۲/۰۷/۰۲

افزایش صددرصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۶ماهه اول سال/جذب ۲۵۰ نیروی جدید با اولویت عملیات هوانوردی در شش ماه آینده

افزایش صددرصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۶ماهه اول سال وقول مساعد رئیس جمهور برای رفع محرومیت های کارکنان و مشکلات هوانوردی و فرودگاهی و همچنین جذب ۲۵۰ نیروی جدید با اولویت عملیات هوانوردی در شش ماه آینده از مهمترین اخبار حوزه حمل‌ونقل هوایی در هفته گذشته بود.
افزایش صددرصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۶ماهه اول سال/جذب ۲۵۰ نیروی جدید با اولویت عملیات هوانوردی در شش ماه آینده
افزایش صددرصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۶ماهه اول سال وقول مساعد رئیس جمهور برای رفع محرومیت های کارکنان و مشکلات هوانوردی و فرودگاهی و همچنین جذب ۲۵۰ نیروی جدید با اولویت عملیات هوانوردی در شش ماه آینده از مهمترین اخبار حوزه حمل‌ونقل هوایی در هفته گذشته بود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟