۱۴۰۲/۰۷/۰۲

اعلام نحوه پی گیری درخواست حق الزحمه نظارت نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، طی اطلاعیه ای در خصوص نحوه پی گیری درخواست حق الزحمه نظارت نظام مهندسی توضیح داد. نوشته اعلام نحوه پی گیری درخواست حق الزحمه نظارت نظام مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
اعلام نحوه پی گیری درخواست حق الزحمه نظارت نظام مهندسی
شرایط تعویض ناظر به درخواست مالک

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، طی اطلاعیه ای در خصوص نحوه پی گیری درخواست حق الزحمه نظارت نظام مهندسی توضیح داد.

نوشته اعلام نحوه پی گیری درخواست حق الزحمه نظارت نظام مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟