۱۴۰۲/۰۷/۰۳

اعلام تعرفه جدید صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="801" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="کمیسیون ماده 5" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1.jpg 1200w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-300x200.jpg 300w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-1024x684.jpg 1024w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-768x513.jpg 768w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div> <p>به گزارش تاسیسات نیوز، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تعرفه جدید سال 1401 برای صدور تمدید و ارتقا پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی (درآمد حاصل از سایر خدمات وزارت راه) اعلام شد. </p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87/">اعلام تعرفه جدید صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
اعلام تعرفه جدید صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
کمیسیون ماده 5

به گزارش تاسیسات نیوز، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تعرفه جدید سال 1401 برای صدور تمدید و ارتقا پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی (درآمد حاصل از سایر خدمات وزارت راه) اعلام شد.

نوشته اعلام تعرفه جدید صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟