۱۴۰۳/۰۴/۳۰

اعطای تسهیلات برای سندار کردن سندهای قولنامه‌ای

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با تأکید به اینکه در خصوص بافت‌های فرسوده هیأت مستقلی پیش‌بینی شده و تنها نیاز است ساکنین برای تکمیل، تشکیل پرونده و ارائه مدارک اقدام کنند، گفت:‌ پیگیری شده تسهیلات خاصی در این حوزه اعطا شود و از طریق تسهیل‌گرهای مختلف نیز بازآفرینی در همدان به خوبی پیش رود.
اعطای تسهیلات برای سندار کردن سندهای قولنامه‌ای
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با تأکید به اینکه در خصوص بافت‌های فرسوده هیأت مستقلی پیش‌بینی شده و تنها نیاز است ساکنین برای تکمیل، تشکیل پرونده و ارائه مدارک اقدام کنند، گفت:‌ پیگیری شده تسهیلات خاصی در این حوزه اعطا شود و از طریق تسهیل‌گرهای مختلف نیز بازآفرینی در همدان به خوبی پیش رود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید