۱۴۰۳/۰۴/۳۰

از سنگ اندازی شهرداری ها تا فرار بانک ها

بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مشکلی است که گریبان‌گیر بازار مسکن شده است. یکی از راهکارهای عنوان شده برای برقراری تعادل نیز تولید مسکن است. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن قصد بهبود و ساماندهی این بازار را دارد، ولی روند کُند پیشرفت طرح مسکنی دولت انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است.
از سنگ اندازی شهرداری ها تا فرار بانک ها
بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مشکلی است که گریبان‌گیر بازار مسکن شده است. یکی از راهکارهای عنوان شده برای برقراری تعادل نیز تولید مسکن است. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن قصد بهبود و ساماندهی این بازار را دارد، ولی روند کُند پیشرفت طرح مسکنی دولت انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید