۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ارزیابی عملکرد بنادر بازرگانی در حوزه HSE بر اساس شاخص‌های استاندارد/ بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی، از ارزیابی عملکرد بنادر بازرگانی در حوزه HSE «بر اساس شاخص‌های استاندارد» و «رتبه‌بندی بنادر کشور در امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست» در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
ارزیابی عملکرد بنادر بازرگانی در حوزه HSE بر اساس شاخص‌های استاندارد/ بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی، از ارزیابی عملکرد بنادر بازرگانی در حوزه HSE «بر اساس شاخص‌های استاندارد» و «رتبه‌بندی بنادر کشور در امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست» در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟