۱۴۰۳/۰۴/۳۰

ارتقای کیفیت صنعت راهسازی کشور وظیفه وزارت راه و شهرسازی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با توجه به وضعیتی که در حوزه ساخت آزادراه و بزرگراه دارد مصرف‌کننده اصلی قیر در کشور محسوب شده و بنابراین باید اقدامات موثری جهت ارتقای کیفیت قیر و آسفالت انجام شود.
ارتقای کیفیت صنعت راهسازی کشور وظیفه وزارت راه و شهرسازی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با توجه به وضعیتی که در حوزه ساخت آزادراه و بزرگراه دارد مصرف‌کننده اصلی قیر در کشور محسوب شده و بنابراین باید اقدامات موثری جهت ارتقای کیفیت قیر و آسفالت انجام شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید