۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ارتقای کیفیت صنعت راهسازی کشور وظیفه وزارت راه و شهرسازی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با توجه به وضعیتی که در حوزه ساخت آزادراه و بزرگراه دارد مصرف‌کننده اصلی قیر در کشور محسوب شده و بنابراین باید اقدامات موثری جهت ارتقای کیفیت قیر و آسفالت انجام شود.
ارتقای کیفیت صنعت راهسازی کشور وظیفه وزارت راه و شهرسازی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با توجه به وضعیتی که در حوزه ساخت آزادراه و بزرگراه دارد مصرف‌کننده اصلی قیر در کشور محسوب شده و بنابراین باید اقدامات موثری جهت ارتقای کیفیت قیر و آسفالت انجام شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟