۱۴۰۲/۰۷/۰۳

اخذ سند تک برگ اراضی دولتی ۸.۱ هکتاری شهرستان نطنز 

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نطنز از اخذ سند تک برگ اراضی دولتی این شهرستان به مساحت بیش از ۸.۱ هکتار خبر داد.
اخذ سند تک برگ اراضی دولتی ۸.۱ هکتاری شهرستان نطنز 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نطنز از اخذ سند تک برگ اراضی دولتی این شهرستان به مساحت بیش از ۸.۱ هکتار خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟