۱۴۰۲/۰۷/۰۳

اختصاص یک‌ هزار میلیارد تومان برای تسهیل در امر نهضت ملی مسکن در استان

استاندار همدان گفت: با موافقت رئیس جمهور تا یک‌هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار راه و شهرسازی استان در راستای تسهیل در امر نهضت ملی مسکن، قرار می‌گیرد.
اختصاص یک‌ هزار میلیارد تومان برای تسهیل در امر نهضت ملی مسکن در استان
استاندار همدان گفت: با موافقت رئیس جمهور تا یک‌هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار راه و شهرسازی استان در راستای تسهیل در امر نهضت ملی مسکن، قرار می‌گیرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟