۱۴۰۳/۰۵/۰۳

اجاره خانه در تهران در وضعیت بحرانی

جهش قیمت‌ها در بازار اجاره در حالی از تورم بخش مسکن فراتر رفته که کارشناسان باز هم نسبت به ادامه این وضعیت هشدار می‌دهند.
اجاره خانه در تهران در وضعیت بحرانی
جهش قیمت‌ها در بازار اجاره در حالی از تورم بخش مسکن فراتر رفته که کارشناسان باز هم نسبت به ادامه این وضعیت هشدار می‌دهند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید