۱۴۰۲/۰۷/۰۲

اتصال شبکه برق سعودی به عراق تصویب شد

اتصال شبکه برق سعودی به عراق تصویب شد
این یادداشت توسط وزیر برق عراق عادل کریم، و عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی سعودی، از طریق ارتباط تصویری امضا شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟