۱۴۰۲/۰۷/۰۱

اتحاد مردمی سد محکمی مقابل دشمنان است

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران  گفت: باید با همدیگر یک دل و متحد باشیم و در این صورت است که دشمن دست به جدایی و تفرقه افکنی خواهد زد .
اتحاد مردمی سد محکمی مقابل دشمنان است
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران  گفت: باید با همدیگر یک دل و متحد باشیم و در این صورت است که دشمن دست به جدایی و تفرقه افکنی خواهد زد .

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟