۱۴۰۳/۰۴/۳۰

آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱ به تفکیک رشته و متراژ را به شرح ذیل اعلام کرد.  نوشته آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱
آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱ به تفکیک رشته و متراژ را به شرح ذیل اعلام کرد. 

نوشته آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید