۱۴۰۲/۰۷/۰۲

آغاز پرداخت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی

آغاز پرداخت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی
مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان نیز طی ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟