۱۴۰۲/۰۷/۰۳

آغاز عملیات احداث ۵۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه

عملیات احداث ۵۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان با حضور مسوولان شهرستان ارومیه و همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز شد.
آغاز عملیات احداث ۵۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه
عملیات احداث ۵۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان با حضور مسوولان شهرستان ارومیه و همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟