۱۴۰۲/۰۷/۰۲

آغاز اجرای طرح کنترل اضافه بار ناوگان حمل و نقل عمومی باری در خراسان شمالی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از آغاز اجرای طرح کنترل اضافه بار ناوگان حمل و نقل عمومی باری در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.
آغاز اجرای طرح کنترل اضافه بار ناوگان حمل و نقل عمومی باری در خراسان شمالی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از آغاز اجرای طرح کنترل اضافه بار ناوگان حمل و نقل عمومی باری در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟