۱۴۰۳/۰۴/۳۰

آخرین قیمت مسکن در بازار راکد تهران

تازه ترین قیمت مسکن در بازار راکد تهران را می توانید در جدول زیر ببینید.طی یک هفته سپری شده از آبان ماه بازار مسکن شهر تهران در وضعیت سکون قرار داشت، طوری که نه فقط انجام معاملات، بلکه حتی بازدیدها نیز در مناطق پرمعامله تهران محدود بوده است.
آخرین قیمت مسکن در بازار راکد تهران
تازه ترین قیمت مسکن در بازار راکد تهران را می توانید در جدول زیر ببینید.طی یک هفته سپری شده از آبان ماه بازار مسکن شهر تهران در وضعیت سکون قرار داشت، طوری که نه فقط انجام معاملات، بلکه حتی بازدیدها نیز در مناطق پرمعامله تهران محدود بوده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید