۱۴۰۳/۰۴/۲۳

«فرزادی پور» مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد

سخنگوی دولت از موافقت هیات وزیران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتصاب شمس‌الدین فرزادی پور به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به خبر داد.
«فرزادی پور» مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد
سخنگوی دولت از موافقت هیات وزیران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتصاب شمس‌الدین فرزادی پور به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید