۱۴۰۲/۰۷/۰۲

 افزایش ۲۴ درصدی مالیات بر گازهای F-F

نروژ با افزایش 24 درصدی مالیات بر گازهای گازی در پیشنهادات بودجه سال 2023 این کشور مواجه است. نوشته  افزایش ۲۴ درصدی مالیات بر گازهای F-F اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
 افزایش ۲۴ درصدی مالیات بر گازهای F-F

نروژ با افزایش 24 درصدی مالیات بر گازهای گازی در پیشنهادات بودجه سال 2023 این کشور مواجه است.

نوشته  افزایش ۲۴ درصدی مالیات بر گازهای F-F اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟