array:7 [
 "items" => "\Modules\Post\Entities\Post::getFeedItems"
 "url" => "/feed"
 "title" => "My feed"
 "description" => "The description of the feed."
 "language" => "en-US"
 "view" => "feed::feed"
 "type" => "application/atom+xml"
]
"main"
Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2007
 #items: array:50 [
  0 => Modules\Post\Entities\Post {#1950
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25131
    "user_id" => 121
    "main_category_id" => 22
    "image_id" => 3228
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => "["180"]"
    "on_title" => "دیروز همین‌جا، پانزدهم بهمن/"
    "title" => "بنیانگذاری دانشگاه تهران"
    "sub_title" => "88 سال پیش در چنین روزی در سال 1313، سنگ بنای دانشگاه تهران کار گذاشته شد."
    "slug" => "بنیانگذاری-دانشگاه تهران"
    "content" => """
     <p>به گزارش خبرنگار پایگاه <a class="main-link" href="https://sakhteha.news/" target="_blank">اخبار ساخته&zwnj;ها</a>؛ امروز شنبه پانزدهم بهمن&zwnj;ماه 1401 خورشیدی، 321اُمین روز سال جاری، برابر است با سیزدهم رجب 1444 هجری قمری و چهارم فوریه 2023 میلادی.</p>\r\n
     <p><span style="color: #ff0000;"><strong>88 سال پیش در چنین روزی در سال 1313، سنگ بنای دانشگاه تهران کار گذاشته شد.</strong></span></p>\r\n
     <p>پس از جلسه&zwnj; مطرح شدن تأسیس دانشگاه تهران در 24 اسفند 1312، در جلسه&zwnj; بعدی هیأت وزرا، وزیر مالیه علی&zwnj;اکبر داور مکلف شد در بودجه&zwnj; سال آینده 250 هزار تومان اعتبار جهت ساخت دانشگاه برای وزارت معارف در نظر بگیرد. به دنبال تحقق این امر، وزیر معارف ـ علی&zwnj;اصغر حکمت ـ مأمور و مکلف شد ساخت دانشگاه را آغاز نماید. او بی&zwnj;درنگ دست به کار شد و تحقیق برای یافتن مکان مناسب ساخت دانشگاه را با کمک و مشاوره&zwnj; آندره گدار ـ معمار فرانسوی ـ آغاز کرد.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/15014015.webp" alt="" width="236" height="220" /></p>\r\n
     <p>&nbsp;<strong><span style="color: #008000;">گزینش جای مناسب برای دانشگاه تهران توسط حکمت و گدار، و خریداری زمین آن</span></strong></p>\r\n
     <p>آنان پس از جست&zwnj;وجوی بسیار در باغ&zwnj;ها و زمین&zwnj;های فراوان آن روز اطراف تهران، &laquo;باغ جلالیه&raquo; را برای ساخت دانشگاه تهران برگزیدند. &laquo;باغ جلالیه&raquo; در شمال تهران آن روز میان &laquo;روستای امیرآباد&raquo; و &laquo;خندق شمالی تهران&raquo; قرار داشت. این باغ زیبا که پوشیده از درختان کهنسال مثمر و غیرمثمر بود، در سال&zwnj;های آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار در حدود سال 1260 به فرمان شاهزاده جلال&zwnj;الدوله بنا شده بود.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/14343116.webp" alt="" width="313" height="417" /></p>\r\n
     <p>برای ساخت دانشگاه تهران، &laquo;باغ جلالیه&raquo; را از قرار مترمربعی 5 ریال و جمعاً به مبلغ صدهزار تومان از صاحب آن حاج رحیم آقای اتحادیه&zwnj; تبریزی خریدند و آندره گدار به سرعت مأمور تعیین حدود، نرده&zwnj;گذاری و اجرای عملیات ساختمانی در آن شد.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">عملیات ساخت دانشگاه تهران و قرار دادن لوح یادبود در دل خاک</span></strong></p>\r\n
     <p>قرار شد ساختمان دانشگاه از دانشکده&zwnj; پزشکی آغاز شود. در اوائل اُردی&zwnj;بهشت 1313 عملیات ساخت آغاز شد. &laquo;تالار کالبد شکافی&raquo; نخستین ساختمان دانشگاه بود که تا اواخر دی ماه 1313 کار ساخت آن ادامه داشت. دکتر امیر اعلم که رئیس کرسی تشریح بود و دکتر ابوالقاسم بختیار جراح و معاون دانشکده&zwnj; پزشکی، و دکتر بلر جراح بیمارستان آمریکایی تهران، کوشش فراوانی در این راه به خرج دادند. همزمان با گشایش تالار کالبد شکافی، در 15 بهمن 1313 لوح یادبود تأسیس دانشگاه تهران در محلی که اکنون پلکان جنوبی دانشکده&zwnj; پزشکی است در دل خاک گذاشته شد. به این ترتیب، حدود 11 ماه پس از نخستین جلسه&zwnj; هیأت دولت برای تأسیس دانشگاه تهران، این امر محقق شد و &laquo;دانشگاه تهران&raquo; رسماً کار خود را آغاز کرد.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/70202031.webp" alt="" width="412" height="528" /></p>\r\n
     <p>اکنون از نام &laquo;جلالیه&raquo; ـ که دانشگاه تهران بر روی زمین باغ آن بنیان گذاشته شد ـ کوچه&zwnj;ای به همین نام در شمال دانشکده&zwnj; پزشکی وجود دارد. دانشگاه تهران بر اساس مؤسسات آموزش عالی فرانسه الگوبرداری شد و حتی طراحان ساختمان&zwnj;های دانشگاه تهران مهندسان فرانسوی بودند، و دروس و برنامه&zwnj;های هنرکده (دانشکده هنرهای زیبای فعلی) دقیقاً بر اساس الگوی دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس طراحی گردید.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">طراحان و معماران اصلی دانشگاه تهران</span></strong></p>\r\n
     <p>پردیس&zwnj;ها و بناهای دانشگاه تهران توسط معماران اروپایی رولان مارسل دوبرول، ماکسیم سیرو، نیکولای مارکوف، الکساندر موزر، آندره گدار، و معمار ایرانی محسن فروغی طراحی گردید. دوبرول معمار و شهرساز پرکار فرانسوی و از پایه&zwnj;گذاران آموزش معماری در ایران بود. طراحی، ساخت و نظارت بر اجرای بناهای دولتی و خصوصی در ایران، و نیز تدریس معماری از جمله فعالیت&zwnj;های اوست. آثار معماری دوبرول در ایران از گرگان تا بندر لنگه پراکنده&zwnj;اند. سیرو نیز کارشناس معماری از فرانسه و از اولین استادان دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران بود. او نخست در هیئت اعزامی موزه لوور فرانسه برای عملیات شناسایی آثار تاریخی به ایران آمد. در طول این مدت از همکاران نزدیک آندره گدار، رئیس اداره عتیقات ایران، به&zwnj;شمار می&zwnj;آمد. حاصل این همکاری کتاب &laquo;آثار ایران&raquo; است. نیکولای مارکوف هم معمار روس&zwnj;تبار مقیم ایران بود.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/57876079.webp" alt="" width="466" height="172" /></p>\r\n
     <p>دانشگاه تهران پس از پانزدهم بهمن 1313 با شش دانشکده (1. علوم معقول و منقول، 2. علوم طبیعی و ریاضی،3. ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی، 4. طب، 5. حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، 6. فنی) کار خود را ادامه داد. در سایت مستطیلی&zwnj;شکل مجموعه به مساحت 10 هکتار مجموعاً 19 ساختمان طراحی شده بود. اهم ساختمان&zwnj;های سایت دانشگاه تهران عبارتند از: مجموعه&zwnj; دانشکده&zwnj; پزشکی به طراحی ماکسیم&zwnj; سیرو در سال 1313؛ دانشکده&zwnj; حقـوق به طراحی محسن&zwnj;فروغی (ساختمان دانشکده&zwnj; ادبیات عیناً با الگوبرداری از پلان و حجم دانشکده&zwnj; حقوق ساخته شده است)؛ دانشکده&zwnj; هنرهای زیبا به طراحی رولان &zwnj;دوبرول و با همکاری آفتاندلیانس (ساخت بنا&nbsp;میان سال&zwnj;های 1328 و 1345)؛ باشگاه دانشگاه به طراحی رولان دوبرول (1317-1320)؛ مسجد دانشگاه به طراحی عبدالعزیز فرمانفرمائیان (ساخت بنا&nbsp;میان سال&zwnj;های 1336 و 1345)؛ کتابخانه&zwnj; مرکزی دانشگاه به طراحی بهمن پاک&zwnj;نیا؛ و سردر ورودی اصلی به طراحی کورش فرزامی با محاسبه&zwnj; سیمون سرکیسیان در سال 1344.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/84514825.webp" alt="" width="368" height="216" /></p>\r\n
     <p>در میان طراحان، نقش ماکسیم سیرو پررنگ&zwnj;تر از بقیه&zwnj; معماران بود. او با طراحی ساختمان&zwnj;های دانشکده&zwnj; پزشکی، سنت و سابقه&zwnj;ای برای زبان معماری بناهای دانشگاه تهران ایجاد کرد که بعدها به&zwnj;عنوان الگویی برای ساخت بقیه&zwnj; ساختمان&zwnj;ها قرار گرفت.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;">دانشگاه تهران امروز 88ساله شد.</span></strong></p>\r\n
     <p><span style="color: #000080;"><strong>بازنویسی، تنظیم و اجرا: آرش امجدی</strong></span></p>\r\n
     <p><span style="color: #000080;"><strong>تهیه&zwnj;کننده: انسیه سمیع&zwnj;پور</strong></span></p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "audio"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "بنیانگذاری دانشگاه تهران"
    "meta_keywords" => null
    "meta_description" => "88 سال پیش در چنین روزی در سال 1313، سنگ بنای دانشگاه تهران کار گذاشته شد."
    "tags" => "آرش امجدی,دیروز همین جا,تأسیس دانشگاه تهران,علی‌اکبر داور ,علی‌اصغر حکمت ,آندره گدار ,باغ جلالیه,روستای امیرآباد,خندق شمالی تهران,جلال الدوله,اتحادیه‌ تبریزی ,امیر اعلم ,ابوالقاسم بختیار ,دکتر بلر,بیمارستان آمریکایی تهران,رولان مارسل دوبرول,ماکسیم سیرو,نیکولای مارکوف,الکساندر موزر,محسن فروغی ,آفتاندلیانس,عبدالعزیز فرمانفرمائیان ,مسجد دانشگاه تهران,کتابخانه‌ مرکزی ,بهمن پاک‌نیا,کورش فرزامی,سیمون سرکیسیان"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 14
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 14:25:52"
    "updated_at" => "2023-02-04 15:18:55"
    "published_at" => "2023-02-04 15:18:55"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 1
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25131
    "user_id" => 121
    "main_category_id" => 22
    "image_id" => 3228
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => "["180"]"
    "on_title" => "دیروز همین‌جا، پانزدهم بهمن/"
    "title" => "بنیانگذاری دانشگاه تهران"
    "sub_title" => "88 سال پیش در چنین روزی در سال 1313، سنگ بنای دانشگاه تهران کار گذاشته شد."
    "slug" => "بنیانگذاری-دانشگاه تهران"
    "content" => """
     <p>به گزارش خبرنگار پایگاه <a class="main-link" href="https://sakhteha.news/" target="_blank">اخبار ساخته&zwnj;ها</a>؛ امروز شنبه پانزدهم بهمن&zwnj;ماه 1401 خورشیدی، 321اُمین روز سال جاری، برابر است با سیزدهم رجب 1444 هجری قمری و چهارم فوریه 2023 میلادی.</p>\r\n
     <p><span style="color: #ff0000;"><strong>88 سال پیش در چنین روزی در سال 1313، سنگ بنای دانشگاه تهران کار گذاشته شد.</strong></span></p>\r\n
     <p>پس از جلسه&zwnj; مطرح شدن تأسیس دانشگاه تهران در 24 اسفند 1312، در جلسه&zwnj; بعدی هیأت وزرا، وزیر مالیه علی&zwnj;اکبر داور مکلف شد در بودجه&zwnj; سال آینده 250 هزار تومان اعتبار جهت ساخت دانشگاه برای وزارت معارف در نظر بگیرد. به دنبال تحقق این امر، وزیر معارف ـ علی&zwnj;اصغر حکمت ـ مأمور و مکلف شد ساخت دانشگاه را آغاز نماید. او بی&zwnj;درنگ دست به کار شد و تحقیق برای یافتن مکان مناسب ساخت دانشگاه را با کمک و مشاوره&zwnj; آندره گدار ـ معمار فرانسوی ـ آغاز کرد.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/15014015.webp" alt="" width="236" height="220" /></p>\r\n
     <p>&nbsp;<strong><span style="color: #008000;">گزینش جای مناسب برای دانشگاه تهران توسط حکمت و گدار، و خریداری زمین آن</span></strong></p>\r\n
     <p>آنان پس از جست&zwnj;وجوی بسیار در باغ&zwnj;ها و زمین&zwnj;های فراوان آن روز اطراف تهران، &laquo;باغ جلالیه&raquo; را برای ساخت دانشگاه تهران برگزیدند. &laquo;باغ جلالیه&raquo; در شمال تهران آن روز میان &laquo;روستای امیرآباد&raquo; و &laquo;خندق شمالی تهران&raquo; قرار داشت. این باغ زیبا که پوشیده از درختان کهنسال مثمر و غیرمثمر بود، در سال&zwnj;های آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار در حدود سال 1260 به فرمان شاهزاده جلال&zwnj;الدوله بنا شده بود.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/14343116.webp" alt="" width="313" height="417" /></p>\r\n
     <p>برای ساخت دانشگاه تهران، &laquo;باغ جلالیه&raquo; را از قرار مترمربعی 5 ریال و جمعاً به مبلغ صدهزار تومان از صاحب آن حاج رحیم آقای اتحادیه&zwnj; تبریزی خریدند و آندره گدار به سرعت مأمور تعیین حدود، نرده&zwnj;گذاری و اجرای عملیات ساختمانی در آن شد.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">عملیات ساخت دانشگاه تهران و قرار دادن لوح یادبود در دل خاک</span></strong></p>\r\n
     <p>قرار شد ساختمان دانشگاه از دانشکده&zwnj; پزشکی آغاز شود. در اوائل اُردی&zwnj;بهشت 1313 عملیات ساخت آغاز شد. &laquo;تالار کالبد شکافی&raquo; نخستین ساختمان دانشگاه بود که تا اواخر دی ماه 1313 کار ساخت آن ادامه داشت. دکتر امیر اعلم که رئیس کرسی تشریح بود و دکتر ابوالقاسم بختیار جراح و معاون دانشکده&zwnj; پزشکی، و دکتر بلر جراح بیمارستان آمریکایی تهران، کوشش فراوانی در این راه به خرج دادند. همزمان با گشایش تالار کالبد شکافی، در 15 بهمن 1313 لوح یادبود تأسیس دانشگاه تهران در محلی که اکنون پلکان جنوبی دانشکده&zwnj; پزشکی است در دل خاک گذاشته شد. به این ترتیب، حدود 11 ماه پس از نخستین جلسه&zwnj; هیأت دولت برای تأسیس دانشگاه تهران، این امر محقق شد و &laquo;دانشگاه تهران&raquo; رسماً کار خود را آغاز کرد.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/70202031.webp" alt="" width="412" height="528" /></p>\r\n
     <p>اکنون از نام &laquo;جلالیه&raquo; ـ که دانشگاه تهران بر روی زمین باغ آن بنیان گذاشته شد ـ کوچه&zwnj;ای به همین نام در شمال دانشکده&zwnj; پزشکی وجود دارد. دانشگاه تهران بر اساس مؤسسات آموزش عالی فرانسه الگوبرداری شد و حتی طراحان ساختمان&zwnj;های دانشگاه تهران مهندسان فرانسوی بودند، و دروس و برنامه&zwnj;های هنرکده (دانشکده هنرهای زیبای فعلی) دقیقاً بر اساس الگوی دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس طراحی گردید.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">طراحان و معماران اصلی دانشگاه تهران</span></strong></p>\r\n
     <p>پردیس&zwnj;ها و بناهای دانشگاه تهران توسط معماران اروپایی رولان مارسل دوبرول، ماکسیم سیرو، نیکولای مارکوف، الکساندر موزر، آندره گدار، و معمار ایرانی محسن فروغی طراحی گردید. دوبرول معمار و شهرساز پرکار فرانسوی و از پایه&zwnj;گذاران آموزش معماری در ایران بود. طراحی، ساخت و نظارت بر اجرای بناهای دولتی و خصوصی در ایران، و نیز تدریس معماری از جمله فعالیت&zwnj;های اوست. آثار معماری دوبرول در ایران از گرگان تا بندر لنگه پراکنده&zwnj;اند. سیرو نیز کارشناس معماری از فرانسه و از اولین استادان دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران بود. او نخست در هیئت اعزامی موزه لوور فرانسه برای عملیات شناسایی آثار تاریخی به ایران آمد. در طول این مدت از همکاران نزدیک آندره گدار، رئیس اداره عتیقات ایران، به&zwnj;شمار می&zwnj;آمد. حاصل این همکاری کتاب &laquo;آثار ایران&raquo; است. نیکولای مارکوف هم معمار روس&zwnj;تبار مقیم ایران بود.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/57876079.webp" alt="" width="466" height="172" /></p>\r\n
     <p>دانشگاه تهران پس از پانزدهم بهمن 1313 با شش دانشکده (1. علوم معقول و منقول، 2. علوم طبیعی و ریاضی،3. ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی، 4. طب، 5. حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، 6. فنی) کار خود را ادامه داد. در سایت مستطیلی&zwnj;شکل مجموعه به مساحت 10 هکتار مجموعاً 19 ساختمان طراحی شده بود. اهم ساختمان&zwnj;های سایت دانشگاه تهران عبارتند از: مجموعه&zwnj; دانشکده&zwnj; پزشکی به طراحی ماکسیم&zwnj; سیرو در سال 1313؛ دانشکده&zwnj; حقـوق به طراحی محسن&zwnj;فروغی (ساختمان دانشکده&zwnj; ادبیات عیناً با الگوبرداری از پلان و حجم دانشکده&zwnj; حقوق ساخته شده است)؛ دانشکده&zwnj; هنرهای زیبا به طراحی رولان &zwnj;دوبرول و با همکاری آفتاندلیانس (ساخت بنا&nbsp;میان سال&zwnj;های 1328 و 1345)؛ باشگاه دانشگاه به طراحی رولان دوبرول (1317-1320)؛ مسجد دانشگاه به طراحی عبدالعزیز فرمانفرمائیان (ساخت بنا&nbsp;میان سال&zwnj;های 1336 و 1345)؛ کتابخانه&zwnj; مرکزی دانشگاه به طراحی بهمن پاک&zwnj;نیا؛ و سردر ورودی اصلی به طراحی کورش فرزامی با محاسبه&zwnj; سیمون سرکیسیان در سال 1344.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/84514825.webp" alt="" width="368" height="216" /></p>\r\n
     <p>در میان طراحان، نقش ماکسیم سیرو پررنگ&zwnj;تر از بقیه&zwnj; معماران بود. او با طراحی ساختمان&zwnj;های دانشکده&zwnj; پزشکی، سنت و سابقه&zwnj;ای برای زبان معماری بناهای دانشگاه تهران ایجاد کرد که بعدها به&zwnj;عنوان الگویی برای ساخت بقیه&zwnj; ساختمان&zwnj;ها قرار گرفت.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;">دانشگاه تهران امروز 88ساله شد.</span></strong></p>\r\n
     <p><span style="color: #000080;"><strong>بازنویسی، تنظیم و اجرا: آرش امجدی</strong></span></p>\r\n
     <p><span style="color: #000080;"><strong>تهیه&zwnj;کننده: انسیه سمیع&zwnj;پور</strong></span></p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "audio"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "بنیانگذاری دانشگاه تهران"
    "meta_keywords" => null
    "meta_description" => "88 سال پیش در چنین روزی در سال 1313، سنگ بنای دانشگاه تهران کار گذاشته شد."
    "tags" => "آرش امجدی,دیروز همین جا,تأسیس دانشگاه تهران,علی‌اکبر داور ,علی‌اصغر حکمت ,آندره گدار ,باغ جلالیه,روستای امیرآباد,خندق شمالی تهران,جلال الدوله,اتحادیه‌ تبریزی ,امیر اعلم ,ابوالقاسم بختیار ,دکتر بلر,بیمارستان آمریکایی تهران,رولان مارسل دوبرول,ماکسیم سیرو,نیکولای مارکوف,الکساندر موزر,محسن فروغی ,آفتاندلیانس,عبدالعزیز فرمانفرمائیان ,مسجد دانشگاه تهران,کتابخانه‌ مرکزی ,بهمن پاک‌نیا,کورش فرزامی,سیمون سرکیسیان"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 14
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 14:25:52"
    "updated_at" => "2023-02-04 15:18:55"
    "published_at" => "2023-02-04 15:18:55"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 1
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2006 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2209 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  1 => Modules\Post\Entities\Post {#1951
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25129
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 24
    "image_id" => 3226
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "هوشمند کردن قفل در بدون تعویض"
    "sub_title" => "یک قفل هوشمند که در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ معرفی شده، کنترل گر صوتی و حسگر اثرانگشت را به قفل های معمول موجود اضافه می کند."
    "slug" => "هوشمند-کردن قفل در بدون تعویض"
    "content" => """
     <p>&nbsp;به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ به نظر می رسد شرکت &laquo;Lockly&raquo; با آخرین محصول خود با نام &laquo;Flex Touch Pro&raquo; به فکر اجاره نشین ها بوده است. برخلاف بسیاری از قفل های هوشمند سنتی، این قفل نیازی به نصب یک قفل جدید ندارد و کنترل کننده های صوتی و یک حسگر اثرانگشت را به قفل موجود بر درب ورودی خانه شما اضافه می کند.</p>\r\n
     <p>قفل هوشمند &laquo;Flex Touch Pro&raquo; در جریان نمایشگاه CES ۲۰۲۳ معرفی شد و قرار است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ با قیمت ۲۳۰ دلار عرضه شود. طراحی مقاوم و ویژگی های بیومتریک چشمگیر آن می تواند آن را به گزینه ای جذاب هم برای اجاره نشین ها و هم برای مالکان خانه تبدیل کند.</p>\r\n
     <p>این محصول دارای سه قاب منحصر به فرد است که تقریباً برای اکثر قفل ها مناسب باشد و از وای فای برای دسترسی از راه دور پشتیبانی می کند و به کاربر این امکان را می دهد که بدون توجه به جایی که هست وضعیت درب خانه خود را بررسی کند.</p>\r\n
     <p>در حالی که کنترل گر صدا و حسگر اثر انگشت ویژگی های جذاب مهمی هستند اما باید خاطرنشان کرد که &laquo;Flex Touch Pro&raquo; را می توان با دستیارهای صوتی گوگل (Google)، الکسا (Amazon Alexa) یا اپلیکیشن Lockly نیز کنترل کرد. باتری این دستگاه تا ۹ ماه دوام دارد.</p>\r\n
     <p>Lockly همچنین قفل &laquo;Access Touch Pro&raquo; را معرفی کرده است که بسیاری از ویژگی های آن مشابه &laquo;Flex Touch Pro&raquo; است، اما جایگزین کاملی برای قفل های معمولی موجود است.</p>\r\n
     <p>این قفل نیز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ عرضه خواهد شد، اما قیمت آن کمی بیشتر و ۲۵۰ دلار است. درست مانند Flex، کنترل گرهای صوتی و حسگر اثرانگشت در آن قرار دارد و فناوری آن به کاربر این امکان را می دهد که به جای نیاز به نصب مجدد کل قفل به سادگی کلید خود را تعویض کند.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: اخبار ساختمان</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 1
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "هوشمند کردن قفل در بدون تعویض"
    "meta_keywords" => "هوشمند کردن قفل در, نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳, قفل های هوشمند,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "یک قفل هوشمند که در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ معرفی شده، کنترل گر صوتی و حسگر اثرانگشت را به قفل های معمول موجود اضافه می کند."
    "tags" => "هوشمند کردن قفل در, نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳, قفل های هوشمند"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 10:17:05"
    "updated_at" => "2023-02-04 11:00:00"
    "published_at" => "2023-02-04 11:00:00"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25129
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 24
    "image_id" => 3226
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "هوشمند کردن قفل در بدون تعویض"
    "sub_title" => "یک قفل هوشمند که در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ معرفی شده، کنترل گر صوتی و حسگر اثرانگشت را به قفل های معمول موجود اضافه می کند."
    "slug" => "هوشمند-کردن قفل در بدون تعویض"
    "content" => """
     <p>&nbsp;به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ به نظر می رسد شرکت &laquo;Lockly&raquo; با آخرین محصول خود با نام &laquo;Flex Touch Pro&raquo; به فکر اجاره نشین ها بوده است. برخلاف بسیاری از قفل های هوشمند سنتی، این قفل نیازی به نصب یک قفل جدید ندارد و کنترل کننده های صوتی و یک حسگر اثرانگشت را به قفل موجود بر درب ورودی خانه شما اضافه می کند.</p>\r\n
     <p>قفل هوشمند &laquo;Flex Touch Pro&raquo; در جریان نمایشگاه CES ۲۰۲۳ معرفی شد و قرار است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ با قیمت ۲۳۰ دلار عرضه شود. طراحی مقاوم و ویژگی های بیومتریک چشمگیر آن می تواند آن را به گزینه ای جذاب هم برای اجاره نشین ها و هم برای مالکان خانه تبدیل کند.</p>\r\n
     <p>این محصول دارای سه قاب منحصر به فرد است که تقریباً برای اکثر قفل ها مناسب باشد و از وای فای برای دسترسی از راه دور پشتیبانی می کند و به کاربر این امکان را می دهد که بدون توجه به جایی که هست وضعیت درب خانه خود را بررسی کند.</p>\r\n
     <p>در حالی که کنترل گر صدا و حسگر اثر انگشت ویژگی های جذاب مهمی هستند اما باید خاطرنشان کرد که &laquo;Flex Touch Pro&raquo; را می توان با دستیارهای صوتی گوگل (Google)، الکسا (Amazon Alexa) یا اپلیکیشن Lockly نیز کنترل کرد. باتری این دستگاه تا ۹ ماه دوام دارد.</p>\r\n
     <p>Lockly همچنین قفل &laquo;Access Touch Pro&raquo; را معرفی کرده است که بسیاری از ویژگی های آن مشابه &laquo;Flex Touch Pro&raquo; است، اما جایگزین کاملی برای قفل های معمولی موجود است.</p>\r\n
     <p>این قفل نیز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ عرضه خواهد شد، اما قیمت آن کمی بیشتر و ۲۵۰ دلار است. درست مانند Flex، کنترل گرهای صوتی و حسگر اثرانگشت در آن قرار دارد و فناوری آن به کاربر این امکان را می دهد که به جای نیاز به نصب مجدد کل قفل به سادگی کلید خود را تعویض کند.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: اخبار ساختمان</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 1
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "هوشمند کردن قفل در بدون تعویض"
    "meta_keywords" => "هوشمند کردن قفل در, نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳, قفل های هوشمند,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "یک قفل هوشمند که در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ معرفی شده، کنترل گر صوتی و حسگر اثرانگشت را به قفل های معمول موجود اضافه می کند."
    "tags" => "هوشمند کردن قفل در, نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳, قفل های هوشمند"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 10:17:05"
    "updated_at" => "2023-02-04 11:00:00"
    "published_at" => "2023-02-04 11:00:00"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1949 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2208 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  2 => Modules\Post\Entities\Post {#1952
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25128
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 4
    "image_id" => 3225
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "ساخت یک مار رباتیک برای سرویس لوله های آب"
    "sub_title" => "مهندسان یک ربات هوشمند شبیه به مار ابداع کرده اند که می تواند در لوله های آب حرکت کند و بدون توقف بر توزیع آب داخل لوله ها نظارت داشته باشد."
    "slug" => "ساخت-یک مار رباتیک برای سرویس لوله های آب"
    "content" => """
     <p>&nbsp;به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ در زمانی که بخش قابل توجهی از مردم دنیا با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، سالانه ۳۲ میلیارد متر مکعب آب سالم به دلیل معیوب بودن شبکه های توزیع آب در سراسر جهان هدر می رود. اینجاست که فناوری هایی مانند ربات خودران Pathfinder ساخته شرکت ACWA Robotics به یک محصول بسیار ضروری برای خدمات شهری تبدیل می شوند.</p>\r\n
     <p>این ربات می تواند در قلب شبکه آبرسانی بدون ایجاد اختلال در توزیع آب به کاربران جهت ارائه داده های زنده حرکت کند.</p>\r\n
     <p>این فناوری در نمایشگاه CES ۲۰۲۳ (نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی) در بخش بهترین نوآوری ها در رده "شهرهای هوشمند" شناخته می شود و تحت عنوان "امنیت انسانی برای همه، پایداری، طراحی زیست محیطی و انرژی هوشمند" یکی از برگزیدگان است.</p>\r\n
     <p>نمایشگاه CES یکی از تاثیرگذارترین نمایشگاه های فناوری جهان است که در سال ۲۰۲۳ از پنج تا هشت ژانویه در لاس وگاس آمریکا برگزار شد.</p>\r\n
     <p>از آخرین نمایشگاه CES که در شرایط عادی در سال ۲۰۲۰ برگزار شد، موارد زیادی تغییر کرده است و پس از آن به دلیل شیوع بیماری کووید برگزاری آن مجازی شد.</p>\r\n
     <p>نمایشگاه CES تمامی جنبه های فناوری را شامل می شود. از جمله مواردی که در این نمایشگاه فناوری به نمایش در می آید فناوری های مربوط به حوزه هوش مصنوعی، انرژی، خودرو، سلامت، سرگرمی، صفحه های نمایش و تلفن همراه، وسایل خانه، ربات، فناوری های ۵G و بسیاری از فناوری های دیگر است.</p>\r\n
     <p>اولین نمایشگاه CES در سال ۱۹۶۷ در شهر نیویورک برگزار شد. از آن زمان تاکنون هزاران محصول در این نمایشگاه رونمایی شده است که بسیاری از آنها زندگی ما را تغییر داده است.</p>\r\n
     <p>بر اساس گزارش سازمان ملل، انتظار می رود تقاضای آب در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰ تا ۴۰ درصد از عرضه فراتر رود و هدر رفتن آب در زنجیره تامین چیزی است که شهرها دیگر توان تحمل آن را ندارند.</p>\r\n
     <p>براساس وب سایت شرکت ACWA Robotics، این ربات هوشمند درون لوله ها حرکت می کند و بدون توقف توزیع آب، داده های کلیدی را برای صرفه جویی در میلیون ها متر مکعب آب و کمک به بهینه سازی سرمایه گذاری در زیرساخت های آب شهرها ارائه می دهد.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>نحوه عملکرد Pathfinder</strong></span></p>\r\n
     <p>این ربات که کاملاً خودکار و مستقل است، برای عبور از پیچ و خم خطوط لوله طراحی شده است. ضمن این که می تواند مخالف جریان آب حرکت کند.</p>\r\n
     <p>هر ربات Pathfinder مجهز به حسگرهایی است که با مواد خاص خط لوله، قطر و مدل عملیاتی شبکه سازگار است.</p>\r\n
     <p>این ربات قادر است خطوط لوله را با دقت سانتیمتری تجزیه و تحلیل کند و گزارشی از وضعیت کلی لوله (ضخامت فعلی، خوردگی، ریز ترک ها، بیضی &zwnj;شدن) و هر داده ای که ممکن است در مورد آب و هیدرولیک (فشار، کیفیت، کدر شدن آب) نیاز باشد، ارائه دهد.</p>\r\n
     <p>به گفته وب سایت شرکت سازنده، یکی از اهداف اصلی پروژه Pathfinder ارائه دقیق ترین و کارآمدترین داده ها به شرکت های آب و اپراتورهای شبکه آبرسانی است.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>نظارت بر حفظ کیفیت</strong></span></p>\r\n
     <p>برای اطمینان از اینکه کیفیت آب با استفاده از چنین سیستم هایی به خطر نمی افتد، تیم شرکت ACWA اطمینان حاصل کرده است که ربات های Pathfinder الزامات و استانداردهای بهداشتی را رعایت می کنند. به گفته این شرکت، این ربات ها در مأموریت های شنا در آب آشامیدنی، از طریق یک قفل هوای ضدعفونی شده به شبکه دسترسی دارند.</p>\r\n
     <p>فناوری های هوشمند این ربات همچنین تضمین می کنند که ماموریت های Pathfinder شامل راه حل های مدیریت خطر باشند، به طوری که سیستم در صورت بروز هر مشکلی به طور خودکار مأموریت را متوقف می کند و در صورت وجود هر موقعیت غیرمنتظره ای به پایگاه باز می گردد.</p>\r\n
     <p>به گفته شرکت سازنده، برنامه های ماموریتی این ربات شامل یک حالت بازیابی ایمن است که آن را قادر می سازد با خیال راحت به پایگاه بازگردد.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: اخبار ساختمان</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 1
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "ساخت یک مار رباتیک برای سرویس لوله های آب"
    "meta_keywords" => "سرویس لوله های آب,ربات هوشمند, فناوری های جدید,نمایشگاه CES, سازمان ملل,ربات های Pathfinder,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "مهندسان یک ربات هوشمند شبیه به مار ابداع کرده اند که می تواند در لوله های آب حرکت کند و بدون توقف بر توزیع آب داخل لوله ها نظارت داشته باشد."
    "tags" => "سرویس لوله های آب,ربات هوشمند, فناوری های جدید,نمایشگاه CES, سازمان ملل,ربات های Pathfinder"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 09:57:43"
    "updated_at" => "2023-02-04 11:08:03"
    "published_at" => "2023-02-04 11:08:03"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25128
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 4
    "image_id" => 3225
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "ساخت یک مار رباتیک برای سرویس لوله های آب"
    "sub_title" => "مهندسان یک ربات هوشمند شبیه به مار ابداع کرده اند که می تواند در لوله های آب حرکت کند و بدون توقف بر توزیع آب داخل لوله ها نظارت داشته باشد."
    "slug" => "ساخت-یک مار رباتیک برای سرویس لوله های آب"
    "content" => """
     <p>&nbsp;به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ در زمانی که بخش قابل توجهی از مردم دنیا با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، سالانه ۳۲ میلیارد متر مکعب آب سالم به دلیل معیوب بودن شبکه های توزیع آب در سراسر جهان هدر می رود. اینجاست که فناوری هایی مانند ربات خودران Pathfinder ساخته شرکت ACWA Robotics به یک محصول بسیار ضروری برای خدمات شهری تبدیل می شوند.</p>\r\n
     <p>این ربات می تواند در قلب شبکه آبرسانی بدون ایجاد اختلال در توزیع آب به کاربران جهت ارائه داده های زنده حرکت کند.</p>\r\n
     <p>این فناوری در نمایشگاه CES ۲۰۲۳ (نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی) در بخش بهترین نوآوری ها در رده "شهرهای هوشمند" شناخته می شود و تحت عنوان "امنیت انسانی برای همه، پایداری، طراحی زیست محیطی و انرژی هوشمند" یکی از برگزیدگان است.</p>\r\n
     <p>نمایشگاه CES یکی از تاثیرگذارترین نمایشگاه های فناوری جهان است که در سال ۲۰۲۳ از پنج تا هشت ژانویه در لاس وگاس آمریکا برگزار شد.</p>\r\n
     <p>از آخرین نمایشگاه CES که در شرایط عادی در سال ۲۰۲۰ برگزار شد، موارد زیادی تغییر کرده است و پس از آن به دلیل شیوع بیماری کووید برگزاری آن مجازی شد.</p>\r\n
     <p>نمایشگاه CES تمامی جنبه های فناوری را شامل می شود. از جمله مواردی که در این نمایشگاه فناوری به نمایش در می آید فناوری های مربوط به حوزه هوش مصنوعی، انرژی، خودرو، سلامت، سرگرمی، صفحه های نمایش و تلفن همراه، وسایل خانه، ربات، فناوری های ۵G و بسیاری از فناوری های دیگر است.</p>\r\n
     <p>اولین نمایشگاه CES در سال ۱۹۶۷ در شهر نیویورک برگزار شد. از آن زمان تاکنون هزاران محصول در این نمایشگاه رونمایی شده است که بسیاری از آنها زندگی ما را تغییر داده است.</p>\r\n
     <p>بر اساس گزارش سازمان ملل، انتظار می رود تقاضای آب در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰ تا ۴۰ درصد از عرضه فراتر رود و هدر رفتن آب در زنجیره تامین چیزی است که شهرها دیگر توان تحمل آن را ندارند.</p>\r\n
     <p>براساس وب سایت شرکت ACWA Robotics، این ربات هوشمند درون لوله ها حرکت می کند و بدون توقف توزیع آب، داده های کلیدی را برای صرفه جویی در میلیون ها متر مکعب آب و کمک به بهینه سازی سرمایه گذاری در زیرساخت های آب شهرها ارائه می دهد.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>نحوه عملکرد Pathfinder</strong></span></p>\r\n
     <p>این ربات که کاملاً خودکار و مستقل است، برای عبور از پیچ و خم خطوط لوله طراحی شده است. ضمن این که می تواند مخالف جریان آب حرکت کند.</p>\r\n
     <p>هر ربات Pathfinder مجهز به حسگرهایی است که با مواد خاص خط لوله، قطر و مدل عملیاتی شبکه سازگار است.</p>\r\n
     <p>این ربات قادر است خطوط لوله را با دقت سانتیمتری تجزیه و تحلیل کند و گزارشی از وضعیت کلی لوله (ضخامت فعلی، خوردگی، ریز ترک ها، بیضی &zwnj;شدن) و هر داده ای که ممکن است در مورد آب و هیدرولیک (فشار، کیفیت، کدر شدن آب) نیاز باشد، ارائه دهد.</p>\r\n
     <p>به گفته وب سایت شرکت سازنده، یکی از اهداف اصلی پروژه Pathfinder ارائه دقیق ترین و کارآمدترین داده ها به شرکت های آب و اپراتورهای شبکه آبرسانی است.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>نظارت بر حفظ کیفیت</strong></span></p>\r\n
     <p>برای اطمینان از اینکه کیفیت آب با استفاده از چنین سیستم هایی به خطر نمی افتد، تیم شرکت ACWA اطمینان حاصل کرده است که ربات های Pathfinder الزامات و استانداردهای بهداشتی را رعایت می کنند. به گفته این شرکت، این ربات ها در مأموریت های شنا در آب آشامیدنی، از طریق یک قفل هوای ضدعفونی شده به شبکه دسترسی دارند.</p>\r\n
     <p>فناوری های هوشمند این ربات همچنین تضمین می کنند که ماموریت های Pathfinder شامل راه حل های مدیریت خطر باشند، به طوری که سیستم در صورت بروز هر مشکلی به طور خودکار مأموریت را متوقف می کند و در صورت وجود هر موقعیت غیرمنتظره ای به پایگاه باز می گردد.</p>\r\n
     <p>به گفته شرکت سازنده، برنامه های ماموریتی این ربات شامل یک حالت بازیابی ایمن است که آن را قادر می سازد با خیال راحت به پایگاه بازگردد.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: اخبار ساختمان</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 1
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "ساخت یک مار رباتیک برای سرویس لوله های آب"
    "meta_keywords" => "سرویس لوله های آب,ربات هوشمند, فناوری های جدید,نمایشگاه CES, سازمان ملل,ربات های Pathfinder,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "مهندسان یک ربات هوشمند شبیه به مار ابداع کرده اند که می تواند در لوله های آب حرکت کند و بدون توقف بر توزیع آب داخل لوله ها نظارت داشته باشد."
    "tags" => "سرویس لوله های آب,ربات هوشمند, فناوری های جدید,نمایشگاه CES, سازمان ملل,ربات های Pathfinder"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 09:57:43"
    "updated_at" => "2023-02-04 11:08:03"
    "published_at" => "2023-02-04 11:08:03"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1938 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2207 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  3 => Modules\Post\Entities\Post {#1953
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25127
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 11
    "image_id" => 3224
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "ساخت دو شهرک ۴۰ هزار نفری در استان تهران"
    "sub_title" => "مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه گفت: مسئولیت اجرای شهرک «اعتمادیه» در غرب و «خوارزمی» در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده است."
    "slug" => "ساخت-دو شهرک ۴۰ هزار نفری در استان تهران"
    "content" => """
     <p>به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ آقای مسلم&zwnj;خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه گفت: مسئولیت اجرای شهرک &laquo;اعتمادیه&raquo; در غرب و &laquo;خوارزمی&raquo; در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده که ظرفیت هریک از آن&zwnj;ها ۴۰ هزار نفر است و طرح نهضت ملی مسکن را در این دو شهرک اجرا می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
     <p>آقای مسلم&zwnj;خانی گفت&zwnj;: با توجه به محدودیت زمین در شهر جدید اندیشه، تعریف طرح جدید در بخش نهضت ملی مسکن در این شهر در دستور کار نیست، اما پروژه&zwnj;های مشارکتی مسکونی و عمرانی شامل طرح&zwnj;های زیربنایی و روبنایی در حال احداث است که بخشی از آن&zwnj;ها را به زودی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و کلنگ&zwnj;زنی خواهیم کرد.</p>\r\n
     <p>وی افزود: افتتاح ۴۰۰ واحد مسکونی مشارکتی، مدرسه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پیست اسکیت نوجوانان از جمله طرح&zwnj;هایی است که به زودی افتتاح خواهد شد.</p>\r\n
     <p>مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه تصریح کرد: از برنامه&zwnj;های کلنگ&zwnj;زنی هم، باغ موزه دفاع مقدس شهر جدید اندیشه را داریم که اولین باغ موزه شهر&zwnj;های جدید محسوب می&zwnj;شود. پیاده راه سلامت، یک مدرسه ۱۵ کلاسه و پارک ورزشی مسکن مهر اندیشه از دیگر پروژه&zwnj;هایی است که عملیات اجرایی آن&zwnj;ها آغاز می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p>مسلم&zwnj;خانی، مجموع واحد&zwnj;های مسکن ملی اندیشه را ۲۵۰۰ واحد دانست و گفت: این ۲۵۰۰ واحد به صورت مشارکتی اجرا می&zwnj;شود که هم&zwnj;اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.</p>\r\n
     <p>وی درباره نحوه واگذاری واحد&zwnj;ها به متقاضیان گفت: سهم شرکت عمران و شرکا در پروژه&zwnj;ها متفاوت است. در مواردی ما ۷۰ درصد سهم داریم و در برخی دیگر ۳۰ درصد سهم ما خواهد بود. نحوه عرضه هم از هم اکنون مشخص نشده و پس از تکمیل واحد&zwnj;ها با دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در این زمینه تصمیم&zwnj;گیری خواهد شد.</p>\r\n
     <p>مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید با اشاره به محدودیت شهر اندیشه درخصوص افزایش ظرفیت واحد&zwnj;های مسکونی گفت: در اندیشه طرح مسکونی قابل توسعه نداریم، اما مسئولیت احداث چند شهرک جدید از جمله &laquo;اعتمادیه&raquo; در غرب که در نزدیکی شهریار قرار دارد و &laquo;خوارزمی&raquo; در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده است.</p>\r\n
     <p>مسلم&zwnj;خانی، ظرفیت هریک از شهرک&zwnj;های اعتمادیه و خوارزمی را ۴۰ هزار نفر دانست و افزود: قرار است در این دو شهرک، طرح نهضت ملی مسکن را اجرا کنیم.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: خبرگزاری صدا و سیما</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "ساخت دو شهرک ۴۰ هزار نفری در استان تهران"
    "meta_keywords" => "ساخت شهرک, نهضت ملی مسکن,شهر جدید اندیشه,مدیرعامل شرکت عمران,مسلم‌خانی,راه و شهرسازی,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه گفت: مسئولیت اجرای شهرک «اعتمادیه» در غرب و «خوارزمی» در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده است."
    "tags" => "ساخت شهرک, نهضت ملی مسکن,شهر جدید اندیشه,مدیرعامل شرکت عمران,مسلم‌خانی,راه و شهرسازی"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 14
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 09:25:12"
    "updated_at" => "2023-02-04 11:09:15"
    "published_at" => "2023-02-04 11:09:15"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25127
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 11
    "image_id" => 3224
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "ساخت دو شهرک ۴۰ هزار نفری در استان تهران"
    "sub_title" => "مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه گفت: مسئولیت اجرای شهرک «اعتمادیه» در غرب و «خوارزمی» در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده است."
    "slug" => "ساخت-دو شهرک ۴۰ هزار نفری در استان تهران"
    "content" => """
     <p>به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ آقای مسلم&zwnj;خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه گفت: مسئولیت اجرای شهرک &laquo;اعتمادیه&raquo; در غرب و &laquo;خوارزمی&raquo; در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده که ظرفیت هریک از آن&zwnj;ها ۴۰ هزار نفر است و طرح نهضت ملی مسکن را در این دو شهرک اجرا می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
     <p>آقای مسلم&zwnj;خانی گفت&zwnj;: با توجه به محدودیت زمین در شهر جدید اندیشه، تعریف طرح جدید در بخش نهضت ملی مسکن در این شهر در دستور کار نیست، اما پروژه&zwnj;های مشارکتی مسکونی و عمرانی شامل طرح&zwnj;های زیربنایی و روبنایی در حال احداث است که بخشی از آن&zwnj;ها را به زودی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و کلنگ&zwnj;زنی خواهیم کرد.</p>\r\n
     <p>وی افزود: افتتاح ۴۰۰ واحد مسکونی مشارکتی، مدرسه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پیست اسکیت نوجوانان از جمله طرح&zwnj;هایی است که به زودی افتتاح خواهد شد.</p>\r\n
     <p>مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه تصریح کرد: از برنامه&zwnj;های کلنگ&zwnj;زنی هم، باغ موزه دفاع مقدس شهر جدید اندیشه را داریم که اولین باغ موزه شهر&zwnj;های جدید محسوب می&zwnj;شود. پیاده راه سلامت، یک مدرسه ۱۵ کلاسه و پارک ورزشی مسکن مهر اندیشه از دیگر پروژه&zwnj;هایی است که عملیات اجرایی آن&zwnj;ها آغاز می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p>مسلم&zwnj;خانی، مجموع واحد&zwnj;های مسکن ملی اندیشه را ۲۵۰۰ واحد دانست و گفت: این ۲۵۰۰ واحد به صورت مشارکتی اجرا می&zwnj;شود که هم&zwnj;اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.</p>\r\n
     <p>وی درباره نحوه واگذاری واحد&zwnj;ها به متقاضیان گفت: سهم شرکت عمران و شرکا در پروژه&zwnj;ها متفاوت است. در مواردی ما ۷۰ درصد سهم داریم و در برخی دیگر ۳۰ درصد سهم ما خواهد بود. نحوه عرضه هم از هم اکنون مشخص نشده و پس از تکمیل واحد&zwnj;ها با دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در این زمینه تصمیم&zwnj;گیری خواهد شد.</p>\r\n
     <p>مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید با اشاره به محدودیت شهر اندیشه درخصوص افزایش ظرفیت واحد&zwnj;های مسکونی گفت: در اندیشه طرح مسکونی قابل توسعه نداریم، اما مسئولیت احداث چند شهرک جدید از جمله &laquo;اعتمادیه&raquo; در غرب که در نزدیکی شهریار قرار دارد و &laquo;خوارزمی&raquo; در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده است.</p>\r\n
     <p>مسلم&zwnj;خانی، ظرفیت هریک از شهرک&zwnj;های اعتمادیه و خوارزمی را ۴۰ هزار نفر دانست و افزود: قرار است در این دو شهرک، طرح نهضت ملی مسکن را اجرا کنیم.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: خبرگزاری صدا و سیما</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "ساخت دو شهرک ۴۰ هزار نفری در استان تهران"
    "meta_keywords" => "ساخت شهرک, نهضت ملی مسکن,شهر جدید اندیشه,مدیرعامل شرکت عمران,مسلم‌خانی,راه و شهرسازی,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه گفت: مسئولیت اجرای شهرک «اعتمادیه» در غرب و «خوارزمی» در شرق استان تهران به شرکت عمران اندیشه واگذار شده است."
    "tags" => "ساخت شهرک, نهضت ملی مسکن,شهر جدید اندیشه,مدیرعامل شرکت عمران,مسلم‌خانی,راه و شهرسازی"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 14
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-04 09:25:12"
    "updated_at" => "2023-02-04 11:09:15"
    "published_at" => "2023-02-04 11:09:15"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1940 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2206 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  4 => Modules\Post\Entities\Post {#1954
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25126
    "user_id" => 121
    "main_category_id" => 27
    "image_id" => 3223
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => "["179"]"
    "on_title" => "دیروز همین‌جا، چهاردهم بهمن/"
    "title" => "ایران و آغاز برف و بوران بی‌سابقه‌ای که در رکوردهای گینس به ثبت رسید"
    "sub_title" => "51 سال پیش در چنین روزی در سال 1350، دوره‌ای از سرمای بسیار شدید و یخبندان گسترده در ایران آغاز شد."
    "slug" => "ایران-و آغاز برف و بوران بی‌سابقه‌ای که در رکوردهای گینس به ثبت رسید"
    "content" => """
     <p>به گزارش خبرنگار پایگاه <a class="main-link" href="https://sakhteha.news/" target="_blank">اخبار ساخته&zwnj;ها</a>؛ امروز آدینه چهاردهم بهمن&zwnj;ماه 1401 خورشیدی، 320اُمین روز سال جاری، برابر است با دوازدهم رجب 1444 هجری قمری و سوم فوریه 2023 میلادی.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;">51 سال پیش در چنین روزی در سال 1350، دوره&zwnj;ای از سرمای بسیار شدید و یخبندان گسترده در ایران آغاز شد؛ کولاک و برف و بورانی که از 14 بهمن ۱۳۵۰ در ایران شروع شد و به سرعت بخش وسیعی از ایران را به گونه&zwnj;ای در برف و یخبندان فروبرد که سرانجام منجر به مرگ بیش از ۴۰۰۰ نفر شد و به خشکسالی سیزده&zwnj;ساله کشور پایان داد.</span></strong></p>\r\n
     <p>برخی معتقدند این رویداد به عنوان سخت&zwnj;ترین و مصیبت&zwnj;بارترین بوران در تاریخ نوشته&zwnj;شده بشر بوده &zwnj;است. همچنین در این مدت برخی از شهرهای کشور به دمای منفی ۳۷ درجه رسید؛ یعنی سردتر از کمترین دمای قطب شمال. این رویداد در کتاب گینس نیز ثبت گردید.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/75519442.webp" alt="" width="302" height="220" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">وضعیت بحرانی کشور در بهمن 1350 </span></strong></p>\r\n
     <p>در رویداد برفی و سرمای شدید اواسط بهمن 1350، در آغاز مردم از بارش برف شاد بودند، اما به&zwnj;زودی برفِ آرام به بوران شدید برفی تبدیل شد، و اگر در شهر&zwnj;های بزرگ مردم می&zwnj;توانستند با این پدیده مبارزه کنند، در روستا&zwnj;های کوچک مردمِ تنها، تنها به انتظار پایان برف در خانه&zwnj;های خود مخفی می&zwnj;شدند. در سرمای شدید بهمن 1350، در بعضی از شهرها تا 36 ساعت بی&zwnj;گسست برف بارید و در تمام مناطق روستایی شمالغرب تا مرکز ایران، به ارتفاع 3 متر و در برخی مناطق جنوبی&zwnj;تر به 8 متر رسید. دمای زنجان به ۲۴ درجه زیر صفر و دمای شهرکرد به ۲۷ درجه زیر صفر رسید. مردم فیروزکوه دمای منفی 36 و مردم خراسان دمای منفی 37 درجه را تجربه کردند. چهار روز پس از آغاز این برف و بوران و سرمای شدید، در روز سه&zwnj;شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۵۰ ، وضعیت کشور به شکل کاملاً بحرانی درآمد و در بسیاری از شهرها حالت فوق&zwnj;العاده اعلام شد.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/81904569.webp" alt="" width="437" height="292" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">گزارش&nbsp;نشریات درباره بهمن 1350</span></strong></p>\r\n
     <p>در آن روز تعداد زیادی از نواحی جغرافیایی که به عنوان روستا یا دهستان از آنها یاد می&zwnj;شد به&zwnj;طور کامل از بین رفتند؛ تا جایی که بعضی از محققان می&zwnj;گویند نزدیک به&nbsp;دویست روستا به&zwnj;طور کامل از روی نقشه پاک شدند. طبق گزارش&zwnj;هایی که از منابع خبری ایرانی و حتی خارجی و روزنامه&zwnj;های قدیمی به دست می&zwnj;آید، مصیبت&zwnj;بارترین حوادث اینها بودند: مدفون شدن&nbsp;دوازده روستا در منطقه سمیرم، مرگ بیش از هزار نفر در ارتفاعات گیلان و&nbsp;چهل خانوار در یکی از روستاهای کشور، و مدفون شدن یک قطار بزرگ با تمام سرنشینانش. بنابر گزارش&zwnj;های روزنامه اطلاعات در همان روزها، شهر اردکان در استان فارس و روستاهای اطراف آن از جمله مناطقی بودند که بیشترین تأثیر را بر اثر بوران متحمل شدند. همچنین در روستاهای کاکان یاسوج و کُمِهر سپیدان فارس هیچ فرد زنده&zwnj;ای باقی نماند. جالب است بدانیم اکنون پس از پنج دهه، روستای کمهر که در نزدیکی آبشار مارگون قرار دارد، با جاذبه&zwnj;های ساخته&zwnj; و طبیعی متعدد، از نقاط پرگردشگر استان فارس به شمار می&zwnj;آید.&nbsp;</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/91248967.webp" alt="" width="370" height="213" /></p>\r\n
     <p>بر اساس گزارش&zwnj;ها، در شمال غرب کشور در نزدیکی مرز ایران و ترکیه، روستای شکلاب به&zwnj;همراه صد نفری که در آن ساکن بودند، در زیر انبوه برف دفن شد. در آن روزها روزنامه اطلاعات این تیترها را زده بود: &laquo;خدایا برف بس است!&raquo;، &laquo;اتوبوسی با ۳۰ سرنشین در گردنه حیران سقوط کرده و مسافرانش جان&zwnj; باخته&zwnj;اند&raquo;، &laquo;در تهران به علت سرمای شدید، وضع بحرانی اعلام شد&raquo;، &laquo;مسیر ارتباطی ۳۷۵۰ روستا در آذربایجان قطع شده است&raquo;.</p>\r\n
     <p>در نشریات دیگر بهمن 1350 می&zwnj;خوانیم: &laquo;۲۰ هزار نفر از ساکنان ۱۵۰ روستای کشور در محاصره برف قرار گرفته&zwnj;&zwnj;اند&raquo;، &laquo;در محلات حمزه&zwnj;آباد و پیرانشهر ۴۰ خانوار زیر بهمن مدفون شدند&raquo;، &laquo;۱۸۰ نفر در ارتفاعات گیلان ناپدید شدند&raquo;، &laquo;دهکده&zwnj;ای در نزدیک رضائیه بر اثر سقوط بهمن ویران شد و جسد ۱۸ تن از قربانیان از زیر برف بیرون کشیده شد&raquo;.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/35775511.webp" alt="" width="1154" height="788" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">یاری رساندن مردم به یکدیگر</span></strong></p>\r\n
     <p>هشت روز از کولاک شدیدی که در ایران آغاز شده بود می&zwnj;گذشت و بیشتر جاده&zwnj;های کشور بسته شده بود. کامیون&zwnj;دارهایی که در راه مانده بودند و می&zwnj;دیدند مردم گرسنه هستند، قید مالشان را می&zwnj;زدند و خوراکی&zwnj;هایی را که بار زده بودند با مردم تقسیم می&zwnj;کردند. کسانی که آن روزها را به یاد دارند می&zwnj;گویند: &laquo;گاهی اوقات سرما آنقدر در جاده&zwnj;ها شدت می&zwnj;گرفت که مردم مجبور می&zwnj;شدند هر چیزی را که دم دستشان است بسوزانند و خودشان را گرم کنند. در این میان، حیوانات وحشی هم که دیگر غذایی برای تغذیه نداشتند، از پناهگاه&zwnj;هایشان به شهرها آمده و به ترس مردم افزوده بودند&raquo;.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/38796597.webp" alt="" width="382" height="195" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">افزایش دما و پایان کولاک و برف و بوران</span></strong></p>\r\n
     <p>تقریباً از ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۰، دمای هوا کم&zwnj;کم افزایش پیدا کرد و بوران شدید و سهمگین به کار خود در کشور پایان داد، اما تبعات آن همچنان ادامه یافت. پس از آن رویداد، مردم دچار بیماری&zwnj;های آنفولانزا و سرماخوردگی&zwnj;های شدید شدند و عده&zwnj;ای دیگر نیز به این علت جان خود را از دست دادند. فیلم کوتاهی به مدت کمتر از 1 دقیقه که از آن رویداد در فضای مجازی هست، گوشه&zwnj;ای از این برف و بوران عظیم و سهمناک را نشان می&zwnj;دهد.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;"> برف و بوران بهمن ماه سال ۱۳۵۰ در ایران، پرتلفات&zwnj;ترین سرما و بوران برفی جهان را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند.</span></strong></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">بازنویسی، تنظیم و اجرا: آرش امجدی</span></strong></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">تهیه&zwnj;کننده: انسیه سمیع&zwnj;پور</span></strong></p>\r\n
     <p><span style="color: #000080;">مشخصات موسیقی متن این پادکست:</span></p>\r\n
     <p><span style="color: #333399;"><strong>عنوان:</strong>&nbsp;The Revenant Main Theme<strong><br />هنرمند</strong>: ریوئیچی ساکاموتو</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>آلبوم</strong>: The Revenant</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>ژانر:&nbsp;</strong>موسیقی فیلم<strong><br />سال تولید</strong>: 2015</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>فرمت</strong>: MP3</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>کیفیت:</strong>&nbsp;۳۲۰kbps</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>مدت زمان</strong>: 00:02:41</span></p>\r\n
     <p>&nbsp;</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "audio"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "ایران و آغاز برف و بوران بی‌سابقه‌ای که در رکوردهای گینس به ثبت رسید"
    "meta_keywords" => null
    "meta_description" => null
    "tags" => "آرش امجدی,دیروز همین جا,برف و بوران شدید در ایران, رکورد گینس,کاکان یاسوج ,کمهر سپیدان ,روستای شکلاب"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 15
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-03 12:50:16"
    "updated_at" => "2023-02-03 13:20:24"
    "published_at" => "2023-02-03 13:20:24"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 1
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25126
    "user_id" => 121
    "main_category_id" => 27
    "image_id" => 3223
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => "["179"]"
    "on_title" => "دیروز همین‌جا، چهاردهم بهمن/"
    "title" => "ایران و آغاز برف و بوران بی‌سابقه‌ای که در رکوردهای گینس به ثبت رسید"
    "sub_title" => "51 سال پیش در چنین روزی در سال 1350، دوره‌ای از سرمای بسیار شدید و یخبندان گسترده در ایران آغاز شد."
    "slug" => "ایران-و آغاز برف و بوران بی‌سابقه‌ای که در رکوردهای گینس به ثبت رسید"
    "content" => """
     <p>به گزارش خبرنگار پایگاه <a class="main-link" href="https://sakhteha.news/" target="_blank">اخبار ساخته&zwnj;ها</a>؛ امروز آدینه چهاردهم بهمن&zwnj;ماه 1401 خورشیدی، 320اُمین روز سال جاری، برابر است با دوازدهم رجب 1444 هجری قمری و سوم فوریه 2023 میلادی.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;">51 سال پیش در چنین روزی در سال 1350، دوره&zwnj;ای از سرمای بسیار شدید و یخبندان گسترده در ایران آغاز شد؛ کولاک و برف و بورانی که از 14 بهمن ۱۳۵۰ در ایران شروع شد و به سرعت بخش وسیعی از ایران را به گونه&zwnj;ای در برف و یخبندان فروبرد که سرانجام منجر به مرگ بیش از ۴۰۰۰ نفر شد و به خشکسالی سیزده&zwnj;ساله کشور پایان داد.</span></strong></p>\r\n
     <p>برخی معتقدند این رویداد به عنوان سخت&zwnj;ترین و مصیبت&zwnj;بارترین بوران در تاریخ نوشته&zwnj;شده بشر بوده &zwnj;است. همچنین در این مدت برخی از شهرهای کشور به دمای منفی ۳۷ درجه رسید؛ یعنی سردتر از کمترین دمای قطب شمال. این رویداد در کتاب گینس نیز ثبت گردید.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/75519442.webp" alt="" width="302" height="220" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">وضعیت بحرانی کشور در بهمن 1350 </span></strong></p>\r\n
     <p>در رویداد برفی و سرمای شدید اواسط بهمن 1350، در آغاز مردم از بارش برف شاد بودند، اما به&zwnj;زودی برفِ آرام به بوران شدید برفی تبدیل شد، و اگر در شهر&zwnj;های بزرگ مردم می&zwnj;توانستند با این پدیده مبارزه کنند، در روستا&zwnj;های کوچک مردمِ تنها، تنها به انتظار پایان برف در خانه&zwnj;های خود مخفی می&zwnj;شدند. در سرمای شدید بهمن 1350، در بعضی از شهرها تا 36 ساعت بی&zwnj;گسست برف بارید و در تمام مناطق روستایی شمالغرب تا مرکز ایران، به ارتفاع 3 متر و در برخی مناطق جنوبی&zwnj;تر به 8 متر رسید. دمای زنجان به ۲۴ درجه زیر صفر و دمای شهرکرد به ۲۷ درجه زیر صفر رسید. مردم فیروزکوه دمای منفی 36 و مردم خراسان دمای منفی 37 درجه را تجربه کردند. چهار روز پس از آغاز این برف و بوران و سرمای شدید، در روز سه&zwnj;شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۵۰ ، وضعیت کشور به شکل کاملاً بحرانی درآمد و در بسیاری از شهرها حالت فوق&zwnj;العاده اعلام شد.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/81904569.webp" alt="" width="437" height="292" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">گزارش&nbsp;نشریات درباره بهمن 1350</span></strong></p>\r\n
     <p>در آن روز تعداد زیادی از نواحی جغرافیایی که به عنوان روستا یا دهستان از آنها یاد می&zwnj;شد به&zwnj;طور کامل از بین رفتند؛ تا جایی که بعضی از محققان می&zwnj;گویند نزدیک به&nbsp;دویست روستا به&zwnj;طور کامل از روی نقشه پاک شدند. طبق گزارش&zwnj;هایی که از منابع خبری ایرانی و حتی خارجی و روزنامه&zwnj;های قدیمی به دست می&zwnj;آید، مصیبت&zwnj;بارترین حوادث اینها بودند: مدفون شدن&nbsp;دوازده روستا در منطقه سمیرم، مرگ بیش از هزار نفر در ارتفاعات گیلان و&nbsp;چهل خانوار در یکی از روستاهای کشور، و مدفون شدن یک قطار بزرگ با تمام سرنشینانش. بنابر گزارش&zwnj;های روزنامه اطلاعات در همان روزها، شهر اردکان در استان فارس و روستاهای اطراف آن از جمله مناطقی بودند که بیشترین تأثیر را بر اثر بوران متحمل شدند. همچنین در روستاهای کاکان یاسوج و کُمِهر سپیدان فارس هیچ فرد زنده&zwnj;ای باقی نماند. جالب است بدانیم اکنون پس از پنج دهه، روستای کمهر که در نزدیکی آبشار مارگون قرار دارد، با جاذبه&zwnj;های ساخته&zwnj; و طبیعی متعدد، از نقاط پرگردشگر استان فارس به شمار می&zwnj;آید.&nbsp;</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/91248967.webp" alt="" width="370" height="213" /></p>\r\n
     <p>بر اساس گزارش&zwnj;ها، در شمال غرب کشور در نزدیکی مرز ایران و ترکیه، روستای شکلاب به&zwnj;همراه صد نفری که در آن ساکن بودند، در زیر انبوه برف دفن شد. در آن روزها روزنامه اطلاعات این تیترها را زده بود: &laquo;خدایا برف بس است!&raquo;، &laquo;اتوبوسی با ۳۰ سرنشین در گردنه حیران سقوط کرده و مسافرانش جان&zwnj; باخته&zwnj;اند&raquo;، &laquo;در تهران به علت سرمای شدید، وضع بحرانی اعلام شد&raquo;، &laquo;مسیر ارتباطی ۳۷۵۰ روستا در آذربایجان قطع شده است&raquo;.</p>\r\n
     <p>در نشریات دیگر بهمن 1350 می&zwnj;خوانیم: &laquo;۲۰ هزار نفر از ساکنان ۱۵۰ روستای کشور در محاصره برف قرار گرفته&zwnj;&zwnj;اند&raquo;، &laquo;در محلات حمزه&zwnj;آباد و پیرانشهر ۴۰ خانوار زیر بهمن مدفون شدند&raquo;، &laquo;۱۸۰ نفر در ارتفاعات گیلان ناپدید شدند&raquo;، &laquo;دهکده&zwnj;ای در نزدیک رضائیه بر اثر سقوط بهمن ویران شد و جسد ۱۸ تن از قربانیان از زیر برف بیرون کشیده شد&raquo;.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/35775511.webp" alt="" width="1154" height="788" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">یاری رساندن مردم به یکدیگر</span></strong></p>\r\n
     <p>هشت روز از کولاک شدیدی که در ایران آغاز شده بود می&zwnj;گذشت و بیشتر جاده&zwnj;های کشور بسته شده بود. کامیون&zwnj;دارهایی که در راه مانده بودند و می&zwnj;دیدند مردم گرسنه هستند، قید مالشان را می&zwnj;زدند و خوراکی&zwnj;هایی را که بار زده بودند با مردم تقسیم می&zwnj;کردند. کسانی که آن روزها را به یاد دارند می&zwnj;گویند: &laquo;گاهی اوقات سرما آنقدر در جاده&zwnj;ها شدت می&zwnj;گرفت که مردم مجبور می&zwnj;شدند هر چیزی را که دم دستشان است بسوزانند و خودشان را گرم کنند. در این میان، حیوانات وحشی هم که دیگر غذایی برای تغذیه نداشتند، از پناهگاه&zwnj;هایشان به شهرها آمده و به ترس مردم افزوده بودند&raquo;.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/38796597.webp" alt="" width="382" height="195" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">افزایش دما و پایان کولاک و برف و بوران</span></strong></p>\r\n
     <p>تقریباً از ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۰، دمای هوا کم&zwnj;کم افزایش پیدا کرد و بوران شدید و سهمگین به کار خود در کشور پایان داد، اما تبعات آن همچنان ادامه یافت. پس از آن رویداد، مردم دچار بیماری&zwnj;های آنفولانزا و سرماخوردگی&zwnj;های شدید شدند و عده&zwnj;ای دیگر نیز به این علت جان خود را از دست دادند. فیلم کوتاهی به مدت کمتر از 1 دقیقه که از آن رویداد در فضای مجازی هست، گوشه&zwnj;ای از این برف و بوران عظیم و سهمناک را نشان می&zwnj;دهد.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;"> برف و بوران بهمن ماه سال ۱۳۵۰ در ایران، پرتلفات&zwnj;ترین سرما و بوران برفی جهان را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند.</span></strong></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">بازنویسی، تنظیم و اجرا: آرش امجدی</span></strong></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #008000;">تهیه&zwnj;کننده: انسیه سمیع&zwnj;پور</span></strong></p>\r\n
     <p><span style="color: #000080;">مشخصات موسیقی متن این پادکست:</span></p>\r\n
     <p><span style="color: #333399;"><strong>عنوان:</strong>&nbsp;The Revenant Main Theme<strong><br />هنرمند</strong>: ریوئیچی ساکاموتو</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>آلبوم</strong>: The Revenant</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>ژانر:&nbsp;</strong>موسیقی فیلم<strong><br />سال تولید</strong>: 2015</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>فرمت</strong>: MP3</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>کیفیت:</strong>&nbsp;۳۲۰kbps</span><br /><span style="color: #333399;"><strong>مدت زمان</strong>: 00:02:41</span></p>\r\n
     <p>&nbsp;</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "audio"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "ایران و آغاز برف و بوران بی‌سابقه‌ای که در رکوردهای گینس به ثبت رسید"
    "meta_keywords" => null
    "meta_description" => null
    "tags" => "آرش امجدی,دیروز همین جا,برف و بوران شدید در ایران, رکورد گینس,کاکان یاسوج ,کمهر سپیدان ,روستای شکلاب"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 15
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-03 12:50:16"
    "updated_at" => "2023-02-03 13:20:24"
    "published_at" => "2023-02-03 13:20:24"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 1
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1941 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2205 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  5 => Modules\Post\Entities\Post {#1955
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25125
    "user_id" => 296
    "main_category_id" => null
    "image_id" => 3222
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "اتمام تعمیرات و بازدید دوره‌ای واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس"
    "sub_title" => "واحد شش نیروگاه خلیج فارس که به منظور انجام تعمیرات میان دوره‌ای شش هزار ساعته از مدار خارج شده بود به شبکه سراسری برق وصل شد."
    "slug" => "اتمام-تعمیرات و بازدید دوره‌ای واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس"
    "content" => """
     <p>به گزارش <a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a> به نقل از تدکو؛&nbsp;واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس با ظرفیت ۱۶۵.۱ مگاوات ساعت که به منظور انجام تعمیرات میان دوره&zwnj;ای شش هزار ساعته و حفظ آمادگی و پایداری تولید از مدار خارج شده بود، پس از ۱۲ روز کار فشرده تعمیراتی مجدد به شبکه سراسری برق وصل شد.</p>\r\n
     <p>واحد شش نیروگاه خلیج فارس به منظور انجام تعمیرات میان دوره&zwnj;ای شش هزار ساعته در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ از مدار تولید خارج و در اختیار امور تعمیراتی قرار گرفت و پس از انجام تعمیرات دوره&zwnj;ای، رفع دیفکت&zwnj;های باز تعمیراتی، اشکالات اعلام شده در زمان بهره&zwnj;برداری و انجام تعمیرات پیشگیرانه پس از ۱۲ روز مجدد به امور بهره&zwnj;برداری نیروگاه تحویل داده شد.</p>\r\n
     <p>&nbsp;بر اساس این گزارش؛ تعمیرات میان دوره&zwnj;ای این واحد بر اساس دستورالعمل سازنده نیروگاه و طبق برنامه&zwnj;ریزی و هماهنگی با مدیریت شبکه برق ایران در سه حوزه الکتریک، مکانیک و ابزار دقیق که شامل انجام آچاركشی، بازدید چشمی، تمیزكاری و تعویض برخی از قطعات انجام گرفت.</p>\r\n
     <p>&nbsp;شایان ذکر است؛&nbsp;برنامه&zwnj;ريزی و انجام بازدید واحدهای نیروگاه، باعث کاهش خروج&zwnj;های اضطراری، مخصوصا در زمان پیک مصرف برق در تابستان&nbsp;و بهره&zwnj;برداری مطمئن&zwnj;تر و تولید برق پایدار و با کیفیت می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "اتمام تعمیرات و بازدید دوره‌ای واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس"
    "meta_keywords" => "انرژی,هلدینگ انرژی,شستا,"
    "meta_description" => "واحد شش نیروگاه خلیج فارس که به منظور انجام تعمیرات میان دوره‌ای شش هزار ساعته از مدار خارج شده بود به شبکه سراسری برق وصل شد."
    "tags" => "هلدینگ انرژی,شستا,شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین,نیروگاه خلیج فارس"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-03 11:25:56"
    "updated_at" => "2023-02-03 11:26:22"
    "published_at" => "2023-02-03 11:25:56"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => null
    "index" => 0
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25125
    "user_id" => 296
    "main_category_id" => null
    "image_id" => 3222
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "اتمام تعمیرات و بازدید دوره‌ای واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس"
    "sub_title" => "واحد شش نیروگاه خلیج فارس که به منظور انجام تعمیرات میان دوره‌ای شش هزار ساعته از مدار خارج شده بود به شبکه سراسری برق وصل شد."
    "slug" => "اتمام-تعمیرات و بازدید دوره‌ای واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس"
    "content" => """
     <p>به گزارش <a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a> به نقل از تدکو؛&nbsp;واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس با ظرفیت ۱۶۵.۱ مگاوات ساعت که به منظور انجام تعمیرات میان دوره&zwnj;ای شش هزار ساعته و حفظ آمادگی و پایداری تولید از مدار خارج شده بود، پس از ۱۲ روز کار فشرده تعمیراتی مجدد به شبکه سراسری برق وصل شد.</p>\r\n
     <p>واحد شش نیروگاه خلیج فارس به منظور انجام تعمیرات میان دوره&zwnj;ای شش هزار ساعته در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ از مدار تولید خارج و در اختیار امور تعمیراتی قرار گرفت و پس از انجام تعمیرات دوره&zwnj;ای، رفع دیفکت&zwnj;های باز تعمیراتی، اشکالات اعلام شده در زمان بهره&zwnj;برداری و انجام تعمیرات پیشگیرانه پس از ۱۲ روز مجدد به امور بهره&zwnj;برداری نیروگاه تحویل داده شد.</p>\r\n
     <p>&nbsp;بر اساس این گزارش؛ تعمیرات میان دوره&zwnj;ای این واحد بر اساس دستورالعمل سازنده نیروگاه و طبق برنامه&zwnj;ریزی و هماهنگی با مدیریت شبکه برق ایران در سه حوزه الکتریک، مکانیک و ابزار دقیق که شامل انجام آچاركشی، بازدید چشمی، تمیزكاری و تعویض برخی از قطعات انجام گرفت.</p>\r\n
     <p>&nbsp;شایان ذکر است؛&nbsp;برنامه&zwnj;ريزی و انجام بازدید واحدهای نیروگاه، باعث کاهش خروج&zwnj;های اضطراری، مخصوصا در زمان پیک مصرف برق در تابستان&nbsp;و بهره&zwnj;برداری مطمئن&zwnj;تر و تولید برق پایدار و با کیفیت می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "اتمام تعمیرات و بازدید دوره‌ای واحد شش نیروگاه گازی خلیج فارس"
    "meta_keywords" => "انرژی,هلدینگ انرژی,شستا,"
    "meta_description" => "واحد شش نیروگاه خلیج فارس که به منظور انجام تعمیرات میان دوره‌ای شش هزار ساعته از مدار خارج شده بود به شبکه سراسری برق وصل شد."
    "tags" => "هلدینگ انرژی,شستا,شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین,نیروگاه خلیج فارس"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-03 11:25:56"
    "updated_at" => "2023-02-03 11:26:22"
    "published_at" => "2023-02-03 11:25:56"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => null
    "index" => 0
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1939 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2204 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  6 => Modules\Post\Entities\Post {#1956
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25124
    "user_id" => 135
    "main_category_id" => null
    "image_id" => 3156
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "بازار اجاره مسکن شهر تهران در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع"
    "sub_title" => "بازار اجاره آپارتمان های مسکونی شهر تهران تقریبا در یک حالت تعادل نسبی بین عرضه و تقاضای واحد‌های مسکونی استیجاری قرار گرفته است."
    "slug" => "-بازار اجاره مسکن شهر تهران در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع"
    "content" => """
     <p dir="rtl">به گزارش <a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a>؛ بررسی های انجام شده از تازه ترین شرایط&nbsp;<strong>بازار اجاره مسکن شهر تهران</strong>&nbsp;در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع نشان می دهد تقریبا دسترسی مناسبی به فایل های متنوع برای متقاضیان اجاره این آپارتمان ها در مناطق مختلف به ویژه مناطق مصرفی و متوسط، هم&zwnj;اکنون فراهم است.<br /><br />این در حالی است که حدود سه سال گذشته، یک دغدغه اصلی و مهم برای مستاجرها و متقاضیان بازار اجاره، علاوه بر جهش اجاره بها، کمبود فایل مناسب و متنوع برای اجاره بود.<br /><br />کمرنگ شدن اثر مصوبه دستوری از یکسو و همچنین افزایش خریدهای سرمایه ای، عرضه به بازار اجاره در زمستان سال جاری را دست کم نسبت به زمستان دو تا سه سال اخیر افزایش داده است.<br /><br />با این حال واسطه ها در بازار اجاره مسکن شهر تهران از فشار مضاعف اجاره نشینی بر خانوارهای مستاجر خبر داده و می گویند اگر چه تعداد فایل ها در بازار زمستانی اجاره در برخی از مناطق حتی از تعداد متقاضی در بعضی موارد هم بیشتر است، اما عمدتا اجاره بهای پیشنهادی برخی از موجران از توان مالی و استطاعت خانوارهای مستاجر خارج است و همین موضوع باعث شده است حتی در زمستان سال جاری که عرضه فایل به بازار اجاره نسبتا بیشتر از سال قبل و دو سال قبل از آن شده است باز هم گروهی از مستاجرها ناچار به مهاجرت به مناطق پایین تر باشند.<br /><br />با این حال، هم&zwnj;اکنون و در نبود تقاضایی با حجم تقاضای بازار بهاره و تابستانه و حتی بازار پاییزه اجاره، گروهی از فایل ها در مناطق مختلف با اجاره بهای منعطف، قابل تخفیف و با امکان تبدیل به فرمول پرداخت دلخواه مستاجرها&zwnj; (رهن کامل یا ترکیبی از رهن و اجاره با وزن بیشتر اجاره بهای ماهانه یا مبلغ رهن)، به مستاجرها معرفی شده اند.<br /><br />در جدول زیر مشخصات تازه ترین واحدهای با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع که طی دو روز گذشته به بازار اجاره مسکن شهر تهران عرضه شده، آمده است.</p>\r\n
     <p dir="rtl">&nbsp;</p>\r\n
     <table style="height: 973px;" border="1" width="925" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><caption><strong>اجاره پیشنهادی برای آپارتمان های مسکونی در پایتخت</strong></caption>\r\n
     <tbody>\r\n
     <tr>\r\n
     <td><strong>محدوده</strong></td>\r\n
     <td><strong>متراژ</strong></td>\r\n
     <td><strong>اجاره بها (تومان)</strong></td>\r\n
     <td><strong>رهن (تومان)</strong></td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>دیباجی جنوبی - خیابان رحمانی</td>\r\n
     <td>95</td>\r\n
     <td>20 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>200 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>دولت - نرسیده به خیابان نعمتی</td>\r\n
     <td>80</td>\r\n
     <td>11 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>400 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>سعادت آباد - خیابان بخشایش</td>\r\n
     <td>58</td>\r\n
     <td>10 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>350 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>لویزان - خیابان فرشادی</td>\r\n
     <td>90</td>\r\n
     <td>6 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>400 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>جشنواره - خیابان زهدی</td>\r\n
     <td>85</td>\r\n
     <td>2 میلیون و 800 هزار تومان</td>\r\n
     <td>250 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>بزرگراه ارتش - شهرک لاله</td>\r\n
     <td>55</td>\r\n
     <td>2 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>450 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>شریعتی - بهار شیراز</td>\r\n
     <td>40</td>\r\n
     <td>4 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>255 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>نیاوران - خیابان باهنر</td>\r\n
     <td>75</td>\r\n
     <td>20 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>200 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>امیرآباد - کارگر شمالی</td>\r\n
     <td>40</td>\r\n
     <td>0</td>\r\n
     <td>450 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>پونک - طالقانی</td>\r\n
     <td>96</td>\r\n
     <td>0</td>\r\n
     <td>700 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>گاندی - بالاتر از خیابان 13</td>\r\n
     <td>80</td>\r\n
     <td>8 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>450 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>جنت آباد مرکزی - بلوار بعثت</td>\r\n
     <td>50</td>\r\n
     <td>6 میلیون و 500 هزار تومان</td>\r\n
     <td>100 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>آیت الله کاشانی - خیابان الهی</td>\r\n
     <td>80</td>\r\n
     <td>8 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>500 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>جلفا - خیابان قناری</td>\r\n
     <td>60</td>\r\n
     <td>7 میلیون و 500 هزار تومان</td>\r\n
     <td>200 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     </tbody>\r\n
     </table>\r\n
     <p dir="rtl"><br /><br /><a href="https://donya-e-eqtesad.com/">دنیای اقتصاد</a></p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "بازار اجاره مسکن شهر تهران در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع"
    "meta_keywords" => null
    "meta_description" => "بازار اجاره آپارتمان های مسکونی شهر تهران تقریبا در یک حالت تعادل نسبی بین عرضه و تقاضای واحد‌های مسکونی استیجاری قرار گرفته است."
    "tags" => "بازار مسکن,خرید و فروش آپارتمان,گرانی مسکن,تورم,بازار,قیمت,قیمت ملک,قیمت مسکن"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 8
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-03 08:30:22"
    "updated_at" => "2023-02-03 08:30:22"
    "published_at" => "2023-02-03 08:30:22"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => null
    "index" => 0
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25124
    "user_id" => 135
    "main_category_id" => null
    "image_id" => 3156
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "بازار اجاره مسکن شهر تهران در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع"
    "sub_title" => "بازار اجاره آپارتمان های مسکونی شهر تهران تقریبا در یک حالت تعادل نسبی بین عرضه و تقاضای واحد‌های مسکونی استیجاری قرار گرفته است."
    "slug" => "-بازار اجاره مسکن شهر تهران در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع"
    "content" => """
     <p dir="rtl">به گزارش <a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a>؛ بررسی های انجام شده از تازه ترین شرایط&nbsp;<strong>بازار اجاره مسکن شهر تهران</strong>&nbsp;در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع نشان می دهد تقریبا دسترسی مناسبی به فایل های متنوع برای متقاضیان اجاره این آپارتمان ها در مناطق مختلف به ویژه مناطق مصرفی و متوسط، هم&zwnj;اکنون فراهم است.<br /><br />این در حالی است که حدود سه سال گذشته، یک دغدغه اصلی و مهم برای مستاجرها و متقاضیان بازار اجاره، علاوه بر جهش اجاره بها، کمبود فایل مناسب و متنوع برای اجاره بود.<br /><br />کمرنگ شدن اثر مصوبه دستوری از یکسو و همچنین افزایش خریدهای سرمایه ای، عرضه به بازار اجاره در زمستان سال جاری را دست کم نسبت به زمستان دو تا سه سال اخیر افزایش داده است.<br /><br />با این حال واسطه ها در بازار اجاره مسکن شهر تهران از فشار مضاعف اجاره نشینی بر خانوارهای مستاجر خبر داده و می گویند اگر چه تعداد فایل ها در بازار زمستانی اجاره در برخی از مناطق حتی از تعداد متقاضی در بعضی موارد هم بیشتر است، اما عمدتا اجاره بهای پیشنهادی برخی از موجران از توان مالی و استطاعت خانوارهای مستاجر خارج است و همین موضوع باعث شده است حتی در زمستان سال جاری که عرضه فایل به بازار اجاره نسبتا بیشتر از سال قبل و دو سال قبل از آن شده است باز هم گروهی از مستاجرها ناچار به مهاجرت به مناطق پایین تر باشند.<br /><br />با این حال، هم&zwnj;اکنون و در نبود تقاضایی با حجم تقاضای بازار بهاره و تابستانه و حتی بازار پاییزه اجاره، گروهی از فایل ها در مناطق مختلف با اجاره بهای منعطف، قابل تخفیف و با امکان تبدیل به فرمول پرداخت دلخواه مستاجرها&zwnj; (رهن کامل یا ترکیبی از رهن و اجاره با وزن بیشتر اجاره بهای ماهانه یا مبلغ رهن)، به مستاجرها معرفی شده اند.<br /><br />در جدول زیر مشخصات تازه ترین واحدهای با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع که طی دو روز گذشته به بازار اجاره مسکن شهر تهران عرضه شده، آمده است.</p>\r\n
     <p dir="rtl">&nbsp;</p>\r\n
     <table style="height: 973px;" border="1" width="925" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><caption><strong>اجاره پیشنهادی برای آپارتمان های مسکونی در پایتخت</strong></caption>\r\n
     <tbody>\r\n
     <tr>\r\n
     <td><strong>محدوده</strong></td>\r\n
     <td><strong>متراژ</strong></td>\r\n
     <td><strong>اجاره بها (تومان)</strong></td>\r\n
     <td><strong>رهن (تومان)</strong></td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>دیباجی جنوبی - خیابان رحمانی</td>\r\n
     <td>95</td>\r\n
     <td>20 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>200 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>دولت - نرسیده به خیابان نعمتی</td>\r\n
     <td>80</td>\r\n
     <td>11 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>400 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>سعادت آباد - خیابان بخشایش</td>\r\n
     <td>58</td>\r\n
     <td>10 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>350 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>لویزان - خیابان فرشادی</td>\r\n
     <td>90</td>\r\n
     <td>6 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>400 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>جشنواره - خیابان زهدی</td>\r\n
     <td>85</td>\r\n
     <td>2 میلیون و 800 هزار تومان</td>\r\n
     <td>250 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>بزرگراه ارتش - شهرک لاله</td>\r\n
     <td>55</td>\r\n
     <td>2 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>450 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>شریعتی - بهار شیراز</td>\r\n
     <td>40</td>\r\n
     <td>4 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>255 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>نیاوران - خیابان باهنر</td>\r\n
     <td>75</td>\r\n
     <td>20 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>200 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>امیرآباد - کارگر شمالی</td>\r\n
     <td>40</td>\r\n
     <td>0</td>\r\n
     <td>450 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>پونک - طالقانی</td>\r\n
     <td>96</td>\r\n
     <td>0</td>\r\n
     <td>700 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>گاندی - بالاتر از خیابان 13</td>\r\n
     <td>80</td>\r\n
     <td>8 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>450 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>جنت آباد مرکزی - بلوار بعثت</td>\r\n
     <td>50</td>\r\n
     <td>6 میلیون و 500 هزار تومان</td>\r\n
     <td>100 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>آیت الله کاشانی - خیابان الهی</td>\r\n
     <td>80</td>\r\n
     <td>8 میلیون تومان</td>\r\n
     <td>500 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     <tr>\r\n
     <td>جلفا - خیابان قناری</td>\r\n
     <td>60</td>\r\n
     <td>7 میلیون و 500 هزار تومان</td>\r\n
     <td>200 میلیون تومان</td>\r\n
     </tr>\r\n
     </tbody>\r\n
     </table>\r\n
     <p dir="rtl"><br /><br /><a href="https://donya-e-eqtesad.com/">دنیای اقتصاد</a></p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "بازار اجاره مسکن شهر تهران در بازه متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع"
    "meta_keywords" => null
    "meta_description" => "بازار اجاره آپارتمان های مسکونی شهر تهران تقریبا در یک حالت تعادل نسبی بین عرضه و تقاضای واحد‌های مسکونی استیجاری قرار گرفته است."
    "tags" => "بازار مسکن,خرید و فروش آپارتمان,گرانی مسکن,تورم,بازار,قیمت,قیمت ملک,قیمت مسکن"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 8
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-03 08:30:22"
    "updated_at" => "2023-02-03 08:30:22"
    "published_at" => "2023-02-03 08:30:22"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => null
    "index" => 0
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1937 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2161 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  7 => Modules\Post\Entities\Post {#1957
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25123
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 24
    "image_id" => 3221
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "قبل از ساخت خانه این 2 نکته را حتما در نظر بگیرید"
    "sub_title" => "یکی از مهم‌ترین نکاتی که قبل از ساخت خانه یا هر ملکی باید به آن توجه کرد، سیستم گرمایش و عایق کاری آن است."
    "slug" => "قبل-از ساخت خانه این 2 نکته را حتما در نظر بگیرید"
    "content" => """
     <p>به گزارش&nbsp;<strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ جدیدترین متدهای گرمایشی منازل و ساختمان&zwnj;ها به گونه&zwnj;ای طراحی شده&zwnj;اند که علاوه بر کاهش قابل&zwnj; توجه در مصرف انرژی گرمای یکنواخت و مطلوبی را به ساکنین ارائه دهند.</p>\r\n
     <p>به گزارش<strong> اخبارساخته ها</strong>؛ یکی از مهم&zwnj;ترین نکاتی که قبل از ساخت خانه یا هر ملکی باید به آن توجه کرد، سیستم گرمایش و عایق کاری آن است. جدیدترین متدهای گرمایشی منازل و ساختمان&zwnj;ها به گونه&zwnj;ای طراحی شده&zwnj;اند که علاوه بر کاهش قابل&zwnj; توجه در مصرف انرژی گرمای یکنواخت و مطلوبی را به ساکنین ارائه دهند. در این مقاله می&zwnj;خواهیم درباره دو روش برای تولید و حفظ گرمای منازل صحبت کنیم؛ سیستم گرمایش از کف و استفاده از عایق الاستومری.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>گرمایش از کف چیست؟</strong></span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف راهی برای گرم&zwnj;کردن خانه از طریق لوله&zwnj;های محکم و قابل انعطافی است که در کف تعبیه شده است. این روش کارآمد و مقرون&zwnj;به&zwnj;صرفه است و مزایای زیادی نسبت به رادیاتورها دارد. انواع مختلفی از سیستم&zwnj;های گرمایش از کف موجود است. بهترین راه حل گرمایش از کف برای شما به عوامل مختلفی از جمله نوع پروژه، سیستم گرمایش فعلی و منبع انرژی شما بستگی دارد.</p>\r\n
     <p>این نوع گرمایش دارای مزایای زیر است:</p>\r\n
     <p>مناسب برای اکثر املاک</p>\r\n
     <p>مصرف انرژی کارآمد</p>\r\n
     <p>فضای مفید خانه را به حداکثر می&zwnj;رساند</p>\r\n
     <p>احساس خوب به دلیل کف گرم منزل</p>\r\n
     <p>کنترل انعطاف&zwnj;پذیر گرما از طریق منطقه&zwnj;بندی مناطق خانه</p>\r\n
     <p><img src="https://www.sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/45063510.webp" alt="گرمایش از کف " width="800" height="450" /></p>\r\n
     <p style="text-align: center;">گرمایش از کف&nbsp;</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">گرمایش از کف چگونه کار می&zwnj;کند؟</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف اساساً با تبدیل سطح کف به یک منبع گرمای عظیم، کارآمد و نامرئی عمل می&zwnj;کند. در این سیستم یک سری لوله&zwnj;ها یا کابل&zwnj;های گرمایشی در زیر زمین نصب و گرم می&zwnj;شوند تا اتاق&zwnj;ها را از سطح زمین گرم کنند. در سیستم&zwnj;های گرمایش از کف آب گرم از لوله&zwnj;های قوی و انعطاف&zwnj;پذیر و در سیستم&zwnj;های گرمایش از کف برقی از کابل&zwnj;های مخصوص برای گرم&zwnj;شدن استفاده می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p>از آنجایی که گرمایش از کف سطح وسیعی را پوشش می&zwnj;دهد، نسبت به رادیاتورها از دمای آب بسیار پایین&zwnj;تری استفاده می&zwnj;کند. این موضوع به بهبود راندمان کمک زیادی می&zwnj;کند؛ همچنین اتاق را بهتر گرم می&zwnj;کند؛ زیرا هیچ نقطه سردی در این سیستم وجود ندارد.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">مزایای گرمایش از کف</span></p>\r\n
     <p>نصب سیستم گرمایش از کف در خانه شما مزایای زیادی دارد. در این قسمت نگاهی به مهم ترین مزیت های این سیستم، از بهره&zwnj;وری انرژی گرفته تا حس مطلوب می&zwnj;اندازیم.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">انعطاف&zwnj;پذیری</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف بسیار انعطاف&zwnj;پذیر بوده و در هر نوع ملکی قابل نصب است. از ساخت&zwnj;های جدید گرفته تا بازسازی یا اضافه&zwnj;کردن سیستم به قسمتی از خانه در آن قابل اجرا است. شما می&zwnj;توانید گرمایش از کف را در یک یا چندین اتاق نصب کنید و حتی می&zwnj;توانید گرمایش از کف را مثلا در یکی از طبقات داشته باشید.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">کف گرم و مطلوب</span></p>\r\n
     <p>یکی از مزایای اصلی سیستم&zwnj;های گرمایش از کف، احساس حاصل از آن&zwnj;هاست. گرما به آرامی از کف به سمت بالا ساطع می&zwnj;شود و باعث می&zwnj;شود کف&zwnj;های سرد زیر پا گرم شوند. سیستم&zwnj;های گرمایش از کف گرمای یکنواختی را تولید می&zwnj;کنند و قسمت&zwnj;های سرد رادیاتورها در این سیستم&zwnj; وجود ندارد.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">25 درصد کارآمدتر</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف از دمای آب بسیار پایین&zwnj;تری نسبت به سیستم رادیاتور استفاده می&zwnj;کند. با وجود پوشاندن یک سطح بزرگتر همچنان می&zwnj;تواند اتاق را به طور مؤثر گرم کند و انرژی کمتری در این فرآیند مصرف کند؛ به همین دلیل راندمان گرمایش از کف حدود 25٪ بیشتر از رادیاتورها بوده و در صورت استفاده از یک پمپ حرارتی تا 40٪ بازدهی بیشتری خواهد داشت.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">صرفه&zwnj;جویی در فضا</span></p>\r\n
     <p>سیستم&zwnj;های گرمایش از کف نامرئی هستند؛ زیرا در آن لوله&zwnj;ها در زیر کف پنهان شده&zwnj;اند. این امر ضرورت رادیاتور را از بین برده و فضای ارزشمند دیوار را آزاد می&zwnj;کند. این سیستم برای نشیمن، خانه&zwnj;های کوچکتر، آشپزخانه و حمام ایده&zwnj;آل است.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">ایمن و سالم</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف هیچ لبه داغ یا تیزی ندارد. این امر آن را به گزینه&zwnj;ای ایمن برای کودکان خردسال و افراد مسن تبدیل می&zwnj;کند. بر خلاف شایعاتی که در مورد مضرات گرمایش از کف مطرح است، این سیستم برای مبتلایان به آلرژی عالی است؛ زیرا گرما را بدون دود و گرد و غبار که باعث تشدید آلرژی می&zwnj;شوند فراهم می&zwnj;کند.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">با محیط زیست مهربان است</span></p>\r\n
     <p>به عنوان یک سیستم گرمایش با دمای پایین، گرمایش از کف انرژی کمتری نسبت به سیستم&zwnj;های سنتی با دمای بالا مانند بخاری، شومینه و رادیاتور مصرف می&zwnj;کند. این موضوع باعث کاهش کربن می&zwnj;شود؛ حتی اگر در سیستم از پمپ حرارتی استفاده شود.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>عایق الاستومری چیست؟</strong></span></p>\r\n
     <p>تجربه ثابت کرده است که عایق الاستومری یکی از بهترین انتخاب&zwnj;ها برای عایق&zwnj;کاری ساختمان&zwnj;ها است. این عایق نوعی لاستیک مصنوعی است که در 2 نوع عایق لوله ای و رولی&zwnj; موجود است. عایق الاستومری دارای سطح صافی است که به&zwnj;عنوان یک کندکننده بخار داخلی لوله هم عمل می&zwnj;کند.</p>\r\n
     <p>این عایق به دلیل ماهیت انعطاف&zwnj;پذیری که دارد نسبتاً کمتر در معرض آسیب، ترک و فرسایش است. این عایق&zwnj;ها نسبتاً بادوام هستند و قابل اعتمادتر از سایر عایق ها هستند. کاربرد عایق الاستومری در سیستم&zwnj;های گرمایش، سیستم&zwnj;های خنک&zwnj;کننده محیط، تهویه مطبوع، لوله&zwnj;کشی، عایق صدا ساختمانی، آسانسورها و کارخانه&zwnj;های تولیدی است.</p>\r\n
     <p>این عایق به دلیل توانایی بالایی که در کنترل تراکم دارد در سیستم&zwnj;های مکانیکی سرد بیشترین ارجحیت استفاده را دارد. لوله&zwnj;ها و تجهیزات را می&zwnj;توان از طریق این نوع پوشش به دلیل ساختار سلول بسته، نفوذپذیری کم بخار آب و ویژگی&zwnj;های داخلی مانند کندکنندگی بخار، از خوردگی داخل عایق محافظت کرد. آب، بخار آب و رطوبت مستقیماً با نفوذ به عایق&zwnj;ها به سیستم&zwnj;های مکانیکی گران&zwnj;قیمت حمله می&zwnj;کنند؛ اما عایق الاستومری قابل&zwnj;نفوذ نیست و گزینه&zwnj;ای مؤثر برای ایمن نگه&zwnj;داشتن لوله&zwnj;ها در برابر خوردگی است. برخلاف سایر انواع عایق، این عایق در تماس با بخار آب یا رطوبت کارایی حرارتی خود را از دست نمی&zwnj;دهد.</p>\r\n
     <p><img src="https://www.sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/84123920.webp" alt="عایق الاستومری" width="800" height="450" /></p>\r\n
     <p style="text-align: center;">عایق الاستومری</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">مزیت های عایق الاستومری</span></p>\r\n
     <p>به طور کلی ویژگی&zwnj;های عایق الاستومری را می&zwnj;توان به صورت زیر عنوان کرد:</p>\r\n
     <p>کنترل تراکم</p>\r\n
     <p>حفاظت انرژی</p>\r\n
     <p>ایمنی در برابر آتش&zwnj;سوزی</p>\r\n
     <p>محافظت در برابر یخ&zwnj;زدگی</p>\r\n
     <p>کنترل نویز</p>\r\n
     <p>حفاظت از پرسنل</p>\r\n
     <p>کنترل فرایند</p>\r\n
     <p>عایق الاستومری، تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که به درستی نصب شود. بدون تخصص، تجربه و دانش کافی، هیچ عایق نمی&zwnj;تواند به طور موثر نصب شود و به درستی کار کند. به همین دلیل است که باید از خدمات متخصصانی مجرب استفاده کنید تا بتوانید انواع عایق&zwnj;ها را به درستی نصب کنید و مطمئن شوید که این عایق&zwnj;ها درست کار می&zwnj;کنند و نیازهای شما را برآورده می&zwnj;کنند.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: اخبار ساختمان</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 1
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "قبل از ساخت خانه این 2 نکته را حتما در نظر بگیرید"
    "meta_keywords" => "سیستم گرمایش و عایق کاری,انرژی گرمایی,عایق الاستومری,مزایای گرمایش از کف,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "یکی از مهم‌ترین نکاتی که قبل از ساخت خانه یا هر ملکی باید به آن توجه کرد، سیستم گرمایش و عایق کاری آن است."
    "tags" => "سیستم گرمایش و عایق کاری,انرژی گرمایی,عایق الاستومری,مزایای گرمایش از کف"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 6
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-02 22:15:42"
    "updated_at" => "2023-02-03 08:26:45"
    "published_at" => "2023-02-03 08:26:45"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25123
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 24
    "image_id" => 3221
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "قبل از ساخت خانه این 2 نکته را حتما در نظر بگیرید"
    "sub_title" => "یکی از مهم‌ترین نکاتی که قبل از ساخت خانه یا هر ملکی باید به آن توجه کرد، سیستم گرمایش و عایق کاری آن است."
    "slug" => "قبل-از ساخت خانه این 2 نکته را حتما در نظر بگیرید"
    "content" => """
     <p>به گزارش&nbsp;<strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ جدیدترین متدهای گرمایشی منازل و ساختمان&zwnj;ها به گونه&zwnj;ای طراحی شده&zwnj;اند که علاوه بر کاهش قابل&zwnj; توجه در مصرف انرژی گرمای یکنواخت و مطلوبی را به ساکنین ارائه دهند.</p>\r\n
     <p>به گزارش<strong> اخبارساخته ها</strong>؛ یکی از مهم&zwnj;ترین نکاتی که قبل از ساخت خانه یا هر ملکی باید به آن توجه کرد، سیستم گرمایش و عایق کاری آن است. جدیدترین متدهای گرمایشی منازل و ساختمان&zwnj;ها به گونه&zwnj;ای طراحی شده&zwnj;اند که علاوه بر کاهش قابل&zwnj; توجه در مصرف انرژی گرمای یکنواخت و مطلوبی را به ساکنین ارائه دهند. در این مقاله می&zwnj;خواهیم درباره دو روش برای تولید و حفظ گرمای منازل صحبت کنیم؛ سیستم گرمایش از کف و استفاده از عایق الاستومری.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>گرمایش از کف چیست؟</strong></span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف راهی برای گرم&zwnj;کردن خانه از طریق لوله&zwnj;های محکم و قابل انعطافی است که در کف تعبیه شده است. این روش کارآمد و مقرون&zwnj;به&zwnj;صرفه است و مزایای زیادی نسبت به رادیاتورها دارد. انواع مختلفی از سیستم&zwnj;های گرمایش از کف موجود است. بهترین راه حل گرمایش از کف برای شما به عوامل مختلفی از جمله نوع پروژه، سیستم گرمایش فعلی و منبع انرژی شما بستگی دارد.</p>\r\n
     <p>این نوع گرمایش دارای مزایای زیر است:</p>\r\n
     <p>مناسب برای اکثر املاک</p>\r\n
     <p>مصرف انرژی کارآمد</p>\r\n
     <p>فضای مفید خانه را به حداکثر می&zwnj;رساند</p>\r\n
     <p>احساس خوب به دلیل کف گرم منزل</p>\r\n
     <p>کنترل انعطاف&zwnj;پذیر گرما از طریق منطقه&zwnj;بندی مناطق خانه</p>\r\n
     <p><img src="https://www.sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/45063510.webp" alt="گرمایش از کف " width="800" height="450" /></p>\r\n
     <p style="text-align: center;">گرمایش از کف&nbsp;</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">گرمایش از کف چگونه کار می&zwnj;کند؟</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف اساساً با تبدیل سطح کف به یک منبع گرمای عظیم، کارآمد و نامرئی عمل می&zwnj;کند. در این سیستم یک سری لوله&zwnj;ها یا کابل&zwnj;های گرمایشی در زیر زمین نصب و گرم می&zwnj;شوند تا اتاق&zwnj;ها را از سطح زمین گرم کنند. در سیستم&zwnj;های گرمایش از کف آب گرم از لوله&zwnj;های قوی و انعطاف&zwnj;پذیر و در سیستم&zwnj;های گرمایش از کف برقی از کابل&zwnj;های مخصوص برای گرم&zwnj;شدن استفاده می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p>از آنجایی که گرمایش از کف سطح وسیعی را پوشش می&zwnj;دهد، نسبت به رادیاتورها از دمای آب بسیار پایین&zwnj;تری استفاده می&zwnj;کند. این موضوع به بهبود راندمان کمک زیادی می&zwnj;کند؛ همچنین اتاق را بهتر گرم می&zwnj;کند؛ زیرا هیچ نقطه سردی در این سیستم وجود ندارد.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">مزایای گرمایش از کف</span></p>\r\n
     <p>نصب سیستم گرمایش از کف در خانه شما مزایای زیادی دارد. در این قسمت نگاهی به مهم ترین مزیت های این سیستم، از بهره&zwnj;وری انرژی گرفته تا حس مطلوب می&zwnj;اندازیم.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">انعطاف&zwnj;پذیری</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف بسیار انعطاف&zwnj;پذیر بوده و در هر نوع ملکی قابل نصب است. از ساخت&zwnj;های جدید گرفته تا بازسازی یا اضافه&zwnj;کردن سیستم به قسمتی از خانه در آن قابل اجرا است. شما می&zwnj;توانید گرمایش از کف را در یک یا چندین اتاق نصب کنید و حتی می&zwnj;توانید گرمایش از کف را مثلا در یکی از طبقات داشته باشید.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">کف گرم و مطلوب</span></p>\r\n
     <p>یکی از مزایای اصلی سیستم&zwnj;های گرمایش از کف، احساس حاصل از آن&zwnj;هاست. گرما به آرامی از کف به سمت بالا ساطع می&zwnj;شود و باعث می&zwnj;شود کف&zwnj;های سرد زیر پا گرم شوند. سیستم&zwnj;های گرمایش از کف گرمای یکنواختی را تولید می&zwnj;کنند و قسمت&zwnj;های سرد رادیاتورها در این سیستم&zwnj; وجود ندارد.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">25 درصد کارآمدتر</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف از دمای آب بسیار پایین&zwnj;تری نسبت به سیستم رادیاتور استفاده می&zwnj;کند. با وجود پوشاندن یک سطح بزرگتر همچنان می&zwnj;تواند اتاق را به طور مؤثر گرم کند و انرژی کمتری در این فرآیند مصرف کند؛ به همین دلیل راندمان گرمایش از کف حدود 25٪ بیشتر از رادیاتورها بوده و در صورت استفاده از یک پمپ حرارتی تا 40٪ بازدهی بیشتری خواهد داشت.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">صرفه&zwnj;جویی در فضا</span></p>\r\n
     <p>سیستم&zwnj;های گرمایش از کف نامرئی هستند؛ زیرا در آن لوله&zwnj;ها در زیر کف پنهان شده&zwnj;اند. این امر ضرورت رادیاتور را از بین برده و فضای ارزشمند دیوار را آزاد می&zwnj;کند. این سیستم برای نشیمن، خانه&zwnj;های کوچکتر، آشپزخانه و حمام ایده&zwnj;آل است.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">ایمن و سالم</span></p>\r\n
     <p>گرمایش از کف هیچ لبه داغ یا تیزی ندارد. این امر آن را به گزینه&zwnj;ای ایمن برای کودکان خردسال و افراد مسن تبدیل می&zwnj;کند. بر خلاف شایعاتی که در مورد مضرات گرمایش از کف مطرح است، این سیستم برای مبتلایان به آلرژی عالی است؛ زیرا گرما را بدون دود و گرد و غبار که باعث تشدید آلرژی می&zwnj;شوند فراهم می&zwnj;کند.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">با محیط زیست مهربان است</span></p>\r\n
     <p>به عنوان یک سیستم گرمایش با دمای پایین، گرمایش از کف انرژی کمتری نسبت به سیستم&zwnj;های سنتی با دمای بالا مانند بخاری، شومینه و رادیاتور مصرف می&zwnj;کند. این موضوع باعث کاهش کربن می&zwnj;شود؛ حتی اگر در سیستم از پمپ حرارتی استفاده شود.</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;"><strong>عایق الاستومری چیست؟</strong></span></p>\r\n
     <p>تجربه ثابت کرده است که عایق الاستومری یکی از بهترین انتخاب&zwnj;ها برای عایق&zwnj;کاری ساختمان&zwnj;ها است. این عایق نوعی لاستیک مصنوعی است که در 2 نوع عایق لوله ای و رولی&zwnj; موجود است. عایق الاستومری دارای سطح صافی است که به&zwnj;عنوان یک کندکننده بخار داخلی لوله هم عمل می&zwnj;کند.</p>\r\n
     <p>این عایق به دلیل ماهیت انعطاف&zwnj;پذیری که دارد نسبتاً کمتر در معرض آسیب، ترک و فرسایش است. این عایق&zwnj;ها نسبتاً بادوام هستند و قابل اعتمادتر از سایر عایق ها هستند. کاربرد عایق الاستومری در سیستم&zwnj;های گرمایش، سیستم&zwnj;های خنک&zwnj;کننده محیط، تهویه مطبوع، لوله&zwnj;کشی، عایق صدا ساختمانی، آسانسورها و کارخانه&zwnj;های تولیدی است.</p>\r\n
     <p>این عایق به دلیل توانایی بالایی که در کنترل تراکم دارد در سیستم&zwnj;های مکانیکی سرد بیشترین ارجحیت استفاده را دارد. لوله&zwnj;ها و تجهیزات را می&zwnj;توان از طریق این نوع پوشش به دلیل ساختار سلول بسته، نفوذپذیری کم بخار آب و ویژگی&zwnj;های داخلی مانند کندکنندگی بخار، از خوردگی داخل عایق محافظت کرد. آب، بخار آب و رطوبت مستقیماً با نفوذ به عایق&zwnj;ها به سیستم&zwnj;های مکانیکی گران&zwnj;قیمت حمله می&zwnj;کنند؛ اما عایق الاستومری قابل&zwnj;نفوذ نیست و گزینه&zwnj;ای مؤثر برای ایمن نگه&zwnj;داشتن لوله&zwnj;ها در برابر خوردگی است. برخلاف سایر انواع عایق، این عایق در تماس با بخار آب یا رطوبت کارایی حرارتی خود را از دست نمی&zwnj;دهد.</p>\r\n
     <p><img src="https://www.sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/84123920.webp" alt="عایق الاستومری" width="800" height="450" /></p>\r\n
     <p style="text-align: center;">عایق الاستومری</p>\r\n
     <p><span style="color: #33cccc;">مزیت های عایق الاستومری</span></p>\r\n
     <p>به طور کلی ویژگی&zwnj;های عایق الاستومری را می&zwnj;توان به صورت زیر عنوان کرد:</p>\r\n
     <p>کنترل تراکم</p>\r\n
     <p>حفاظت انرژی</p>\r\n
     <p>ایمنی در برابر آتش&zwnj;سوزی</p>\r\n
     <p>محافظت در برابر یخ&zwnj;زدگی</p>\r\n
     <p>کنترل نویز</p>\r\n
     <p>حفاظت از پرسنل</p>\r\n
     <p>کنترل فرایند</p>\r\n
     <p>عایق الاستومری، تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که به درستی نصب شود. بدون تخصص، تجربه و دانش کافی، هیچ عایق نمی&zwnj;تواند به طور موثر نصب شود و به درستی کار کند. به همین دلیل است که باید از خدمات متخصصانی مجرب استفاده کنید تا بتوانید انواع عایق&zwnj;ها را به درستی نصب کنید و مطمئن شوید که این عایق&zwnj;ها درست کار می&zwnj;کنند و نیازهای شما را برآورده می&zwnj;کنند.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: اخبار ساختمان</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 1
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "قبل از ساخت خانه این 2 نکته را حتما در نظر بگیرید"
    "meta_keywords" => "سیستم گرمایش و عایق کاری,انرژی گرمایی,عایق الاستومری,مزایای گرمایش از کف,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "یکی از مهم‌ترین نکاتی که قبل از ساخت خانه یا هر ملکی باید به آن توجه کرد، سیستم گرمایش و عایق کاری آن است."
    "tags" => "سیستم گرمایش و عایق کاری,انرژی گرمایی,عایق الاستومری,مزایای گرمایش از کف"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 6
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-02 22:15:42"
    "updated_at" => "2023-02-03 08:26:45"
    "published_at" => "2023-02-03 08:26:45"
    "rss" => 0
    "populare" => 1
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1936 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2203 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  8 => Modules\Post\Entities\Post {#1958
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25122
    "user_id" => 277
    "main_category_id" => 27
    "image_id" => 3220
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده نوسازی شد"
    "sub_title" => "معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده در ۳۷۵ شهر در همکاری با شهرداری‌ها آسفالت شده است."
    "slug" => "بیش-از هزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده نوسازی شد"
    "content" => """
     <p>محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه خبری <a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a>&nbsp; از بهسازی و آسفالت معابر بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از طریق مشارکت با شهرداری&zwnj;ها در محدوده بافت های فرسوده شهری خبر داد.</p>\r\n
     <p>&nbsp;مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در همکاری با شهرداری&zwnj;ها آسفالت یکهزار و ۲۱۰ کیلومتر از معابر را در ۳۷۵ شهر انجام داده است.</p>\r\n
     <p>&nbsp;به گفته آئینی این بخش از بهسازی&zwnj;ها با جذب اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان انجام شد.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده نوسازی شد"
    "meta_keywords" => "پروژه های عمرانی   ساخت مسکن  نوسازی مسکن"
    "meta_description" => "معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده در ۳۷۵ شهر در همکاری با شهرداری‌ها آسفالت شده است."
    "tags" => "پروژه های عمرانی,ساخت مسکن"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 6
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-02 17:38:39"
    "updated_at" => "2023-02-03 08:27:36"
    "published_at" => "2023-02-03 08:27:20"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25122
    "user_id" => 277
    "main_category_id" => 27
    "image_id" => 3220
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده نوسازی شد"
    "sub_title" => "معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده در ۳۷۵ شهر در همکاری با شهرداری‌ها آسفالت شده است."
    "slug" => "بیش-از هزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده نوسازی شد"
    "content" => """
     <p>محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه خبری <a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a>&nbsp; از بهسازی و آسفالت معابر بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از طریق مشارکت با شهرداری&zwnj;ها در محدوده بافت های فرسوده شهری خبر داد.</p>\r\n
     <p>&nbsp;مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در همکاری با شهرداری&zwnj;ها آسفالت یکهزار و ۲۱۰ کیلومتر از معابر را در ۳۷۵ شهر انجام داده است.</p>\r\n
     <p>&nbsp;به گفته آئینی این بخش از بهسازی&zwnj;ها با جذب اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان انجام شد.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده نوسازی شد"
    "meta_keywords" => "پروژه های عمرانی   ساخت مسکن  نوسازی مسکن"
    "meta_description" => "معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از معابر فرسوده در ۳۷۵ شهر در همکاری با شهرداری‌ها آسفالت شده است."
    "tags" => "پروژه های عمرانی,ساخت مسکن"
    "scheduled_date" => null
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 6
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-02 17:38:39"
    "updated_at" => "2023-02-03 08:27:36"
    "published_at" => "2023-02-03 08:27:20"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 1
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1935 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2202 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  9 => Modules\Post\Entities\Post {#1959
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25121
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 11
    "image_id" => 3219
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "قیمت روز خانه‌های نقلی در تهران"
    "sub_title" => "خانه های کوچک و متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ متری در پایتخت نیز بازار مخصوص خود را دارند."
    "slug" => "قیمت-روز خانه‌های نقلی در تهران"
    "content" => """
     <p>&nbsp;به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ این روزها بازار مسکن شهر تهران در رکود نسبی به سر می&zwnj;برد. به نظر می&zwnj;رسد تغییر قیمت&zwnj;های پیشنهادی، حجم معاملات در روزهای اخیر را نسبت به یک ماه قبل کاهش داده است؛ هرچند هنوز دو نهاد ارایه آمار یعنی بانک&nbsp; مرکزی و مرکز آمار گزارش تحولات دی ماه بازار مسکن شهر تهران را ارایه نکرده&zwnj;اند. بنابراین نمی&zwnj;توان نرخ&zwnj;های جدید را ملاک ارزیابی بازار ملک قرار داد.</p>\r\n
     <p>بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد با بودجه&zwnj;ای بین ۱.۲ تا ۲ میلیارد تومان می&zwnj;توان در تهران خانه&zwnj;دار شد. امروز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ یک آپارتمان ۶۵ متری دو خوابه با سن بنای ۵ سال دارای امکانات کامل در باقرشهر به قیمت یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان برای فروش&nbsp; عرضه شده است.</p>\r\n
     <p>همچنین در منطقه&zwnj;ی مذکور آپارتمان ۴۹ متری یک خوابه دارای آسانسور و انباری با سن بنای ۳ سال به قیمت یک میلیارد تومان فروخته می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p>در منطقه ۱۰ محله سلیمانی، یک واحد ۶۲ متری با سن بنای ۱۸ سال دارای پارکینگ و انباری به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می&zwnj;رسد.</p>\r\n
     <p><img src="https://www.sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/97026405.webp" alt="جدول قیمت" width="800" height="441" /></p>\r\n
     <p>اگر قیمت هر متر مربع خانه را به طور مثال در ۵۰ متر مربع ضرب کنیم می&zwnj;توانیم به یک برآورد تقریبی&nbsp; از&nbsp; قیمت آپارتمان در تهران برسیم. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ تهران متری ۲۴.۴ میلیون تومان است. بر این اساس نرخ یک آپارتمان ۵۰ متری در منطقه&zwnj;ی مذکور یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان است.</p>\r\n
     <p>اما قیمت مسکن در گران&zwnj;ترین منطقه تهران یعنی منطقه ۱ معادل ۹۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع اعلام شده که بر این اساس یک آپارتمان ۵۰ متری به طور متوسط ۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان در منطقه یک قیمت دارد. البته در منطقه یک تعداد واحدهای کوچک متراژ چندان زیاد نیست و اغلب آپارتمان&zwnj;ها بزرگ متراژ هستند.</p>\r\n
     <p>در منطقه ۴ تهران نیز که یک منطقه&zwnj;ی متوسط محسوب می&zwnj;شود هر متر&nbsp; آپارتمان به طور میانگین ۵۲.۳ میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین متوسط قیمت یک واحد ۵۰ متری در منطقه ۴ تقریبا ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: ایسنا</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "قیمت روز خانه‌های نقلی در تهران"
    "meta_keywords" => "خانه‌های نقلی در تهران, خانه های کوچک,قیمت مسکن,بازار مسکن,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "خانه های کوچک و متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ متری در پایتخت نیز بازار مخصوص خود را دارند."
    "tags" => "خانه‌های نقلی در تهران, خانه های کوچک,قیمت مسکن,بازار مسکن"
    "scheduled_date" => "2023-02-04 08:14:55"
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-02 12:51:16"
    "updated_at" => "2023-02-04 08:15:01"
    "published_at" => "2023-02-04 08:15:01"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #original: array:52 [
    "id" => 25121
    "user_id" => 197
    "main_category_id" => 11
    "image_id" => 3219
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => null
    "on_title" => null
    "title" => "قیمت روز خانه‌های نقلی در تهران"
    "sub_title" => "خانه های کوچک و متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ متری در پایتخت نیز بازار مخصوص خود را دارند."
    "slug" => "قیمت-روز خانه‌های نقلی در تهران"
    "content" => """
     <p>&nbsp;به گزارش <strong><a class="main-link" href="https://sakhteha.news">اخبار ساخته ها</a></strong>؛ این روزها بازار مسکن شهر تهران در رکود نسبی به سر می&zwnj;برد. به نظر می&zwnj;رسد تغییر قیمت&zwnj;های پیشنهادی، حجم معاملات در روزهای اخیر را نسبت به یک ماه قبل کاهش داده است؛ هرچند هنوز دو نهاد ارایه آمار یعنی بانک&nbsp; مرکزی و مرکز آمار گزارش تحولات دی ماه بازار مسکن شهر تهران را ارایه نکرده&zwnj;اند. بنابراین نمی&zwnj;توان نرخ&zwnj;های جدید را ملاک ارزیابی بازار ملک قرار داد.</p>\r\n
     <p>بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد با بودجه&zwnj;ای بین ۱.۲ تا ۲ میلیارد تومان می&zwnj;توان در تهران خانه&zwnj;دار شد. امروز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ یک آپارتمان ۶۵ متری دو خوابه با سن بنای ۵ سال دارای امکانات کامل در باقرشهر به قیمت یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان برای فروش&nbsp; عرضه شده است.</p>\r\n
     <p>همچنین در منطقه&zwnj;ی مذکور آپارتمان ۴۹ متری یک خوابه دارای آسانسور و انباری با سن بنای ۳ سال به قیمت یک میلیارد تومان فروخته می&zwnj;شود.</p>\r\n
     <p>در منطقه ۱۰ محله سلیمانی، یک واحد ۶۲ متری با سن بنای ۱۸ سال دارای پارکینگ و انباری به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می&zwnj;رسد.</p>\r\n
     <p><img src="https://www.sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/97026405.webp" alt="جدول قیمت" width="800" height="441" /></p>\r\n
     <p>اگر قیمت هر متر مربع خانه را به طور مثال در ۵۰ متر مربع ضرب کنیم می&zwnj;توانیم به یک برآورد تقریبی&nbsp; از&nbsp; قیمت آپارتمان در تهران برسیم. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ تهران متری ۲۴.۴ میلیون تومان است. بر این اساس نرخ یک آپارتمان ۵۰ متری در منطقه&zwnj;ی مذکور یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان است.</p>\r\n
     <p>اما قیمت مسکن در گران&zwnj;ترین منطقه تهران یعنی منطقه ۱ معادل ۹۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع اعلام شده که بر این اساس یک آپارتمان ۵۰ متری به طور متوسط ۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان در منطقه یک قیمت دارد. البته در منطقه یک تعداد واحدهای کوچک متراژ چندان زیاد نیست و اغلب آپارتمان&zwnj;ها بزرگ متراژ هستند.</p>\r\n
     <p>در منطقه ۴ تهران نیز که یک منطقه&zwnj;ی متوسط محسوب می&zwnj;شود هر متر&nbsp; آپارتمان به طور میانگین ۵۲.۳ میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین متوسط قیمت یک واحد ۵۰ متری در منطقه ۴ تقریبا ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">منبع خبر: ایسنا</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "article"
    "submitted" => 0
    "slider" => 0
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 0
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "قیمت روز خانه‌های نقلی در تهران"
    "meta_keywords" => "خانه‌های نقلی در تهران, خانه های کوچک,قیمت مسکن,بازار مسکن,پایگاه خبری اخبار ساخته ها، خبرگزاری اخبار ساخته ها، گزارش خبر اخبار ساخته ها، اخبار مسکن، اخبار ساختمان، اخبار مدیریت ساخته ها، اخبار سازمان ها و شرکت ها، اخبار سازمان نظام مهندسی، اخبار شهرداری ها، اخبار وزارت راه و شهرسازی، اخبار سازمان ثبت اسناد و املاک، قوانین و مقررات ساختمانی، قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن، مدیریت ساختمان، نگهداری ساختمان، بهره برداری ساختمان، معماری و دکوراسیون، مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه های ساختمانی، مشارکت در ساخت خانه، قیمت مسکن در تهران، مسکن ارزان،گفتمان سبز،بهره وری،سبک زندگی،پرسه در عرصه،دیروز همینجا،اخبار استان ها,"
    "meta_description" => "خانه های کوچک و متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ متری در پایتخت نیز بازار مخصوص خود را دارند."
    "tags" => "خانه‌های نقلی در تهران, خانه های کوچک,قیمت مسکن,بازار مسکن"
    "scheduled_date" => "2023-02-04 08:14:55"
    "layout" => "style_2"
    "video_url_type" => null
    "video_url" => null
    "status" => "1"
    "total_hit" => 7
    "contents" => null
    "read_more_link" => null
    "created_at" => "2023-02-02 12:51:16"
    "updated_at" => "2023-02-04 08:15:01"
    "published_at" => "2023-02-04 08:15:01"
    "rss" => 0
    "populare" => 0
    "populare_order" => 1
    "feed" => null
    "opinion" => 0
    "opinion_order" => 1
    "person_of_day" => 0
    "person_of_day_order" => 1
    "visibility" => 1
    "chat_room" => 0
    "chat_room_order" => 1
    "auth_required" => 0
    "is_gallery" => 0
    "admin_group_id" => 120
    "index" => 0
   ]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [
    "category" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1934 …1}
    "image" => Modules\Gallery\Entities\Image {#2201 …26}
   ]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
  10 => Modules\Post\Entities\Post {#1960
   #fillable: array:4 [
    0 => "title"
    1 => "on_title"
    2 => "sub_title"
    3 => "main_category_id"
   ]
   #casts: array:1 [
    "contents" => "array"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [
    "id" => 25120
    "user_id" => 121
    "main_category_id" => 22
    "image_id" => 3218
    "video_id" => null
    "video_thumbnail_id" => null
    "audio_id" => "["178"]"
    "on_title" => "دیروز همین جا، سیزدهم بهمن"
    "title" => "هادی تهرانی؛ طراح و معمار نوآور در گستره بناها و ساخته‌های جهانی"
    "sub_title" => "69 سال پیش در چنین روزی در سال 1332، هادی تهرانی‌ ـ طراح و معمار ـ به دنیا آمد."
    "slug" => "هادی-تهرانی؛ طراح و معمار نوآور در گستره بناها و ساخته‌های جهانی"
    "content" => """
     <p>به گزارش خبرنگار پایگاه <a class="main-link" href="https://sakhteha.news/" target="_blank">اخبار ساخته&zwnj;ها</a>؛&nbsp;امروز پنج&zwnj;شنبه سیزدهم بهمن&zwnj;ماه 1401 خورشیدی، 319اُمین روز سال جاری، برابر است با یازدهم رجب 1444 هجری قمری و دوم فوریه 2023 میلادی.</p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;">69 سال پیش در چنین روزی در سال 1332، هادی تهرانی&zwnj; ـ طراح و معمار ـ به دنیا آمد. </span></strong></p>\r\n
     <p>هادی تهرانی در 13 بهمن 1332 در تهران زاده شد. شش&zwnj;ساله بود که همراه خانواده&zwnj; به آلمان مهاجرت کرد. تحصیلات مدرسه&zwnj;ای را در هامبورگ گذراند و از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۴ میلادی به ادامه تحصیل در رشته معماری در دانشگاه صنعتی براونشوایگ پرداخت. پس از فارغ&zwnj;التحصیلی به آموزش روی آورد و از سال ۱۹۸۹ میلادی به مدت دو سال در دانشگاه فنی آخن تدریس کرد. هادی تهرانی پیش از شروع کار معماری حرفه&zwnj;ای، فعالیت خود را به عنوان یک طراح مد در شهر کلن آغاز کرد. در سال ۱۹۹۱ میلادی همراه با دو تن از معماران خبره آلمانی به نام &laquo;ینز بوت&raquo; و &laquo;کای ریشتر&raquo; دفتر معماری BRT را در شهر هامبورگ تأسیس کرد و در سال ۲۰۰۳ میلادی شرکتی با نام هادی تهرانی ای جی، برای طراحی و ایده&zwnj;هایش بنیان گذاشت. او از سال ۱۹۹۹ میلادی عضو آکادمی هنر هامبورگ (به آلمانی: Freien Akademie der K&uuml;nste Hamburg) است. هادی تهرانی همچنین شعب فعالیت&zwnj;های معمارانه خود را در مسکو، دبی و ابوظبی اداره می&zwnj;کند.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/43590427.webp" alt="" width="213" height="218" /></p>\r\n
     <p><span style="color: #008000;"><strong>زندگی حرفه&zwnj;ای هادی تهرانی</strong></span></p>\r\n
     <p>پروژه&zwnj;هایی که نام هادی تهرانی بر روی آن&zwnj;ها ثبت شده، به صورت تخصصی و بدون در نظر گرفتن ملیت به اجرا در آمده است. ایستگاه راه&zwnj;آهن فرودگاه فرانکفورت آلمان و خانه&zwnj;ای واقع در کلن از پروژه&zwnj;های بین&zwnj;المللی او به شمار می&zwnj;رود. معماری و طراحی خاص و ویژه&zwnj;ای که در پروژه&zwnj;&zwnj;های هادی تهرانی به کار برده شده، نشانگر حرفه&zwnj;ای بودن تخصص اوست. او دفترهای مرکزی شرکت&zwnj;ها، ساختمان&zwnj;های آپارتمانی، فروشگاه&zwnj;های جهانی، ایستگاه&zwnj;های راه آهن، مجتمع&zwnj;های دولتی و دانشگاهی عظیمی را طراحی کرده است. کار او شامل طراحی فضای داخلی از قبیل غرفه&zwnj;&zwnj;های تجاری و نمایشگاهی، سالن مد، طراحی متریال و بسیاری موارد دیگر نیز می&zwnj;گردد. معماری و طراحی&zwnj;&zwnj;ای که به معنای واقعی کلمه مرزها را درنوردیده است. تهرانی معماری را به عنوان یک فرصت برای گسترش استانداردهای طراحی می&zwnj;داند. به همین دلیل است که کارهای خلاقانه&zwnj;اش در مقیاس جهانی ستایش شده است.</p>\r\n
     <p>هادی تهرانی از استعداد و خلاقیت شگرفی در رشته خود بهره&zwnj;مند است. علاقه زیادی به کار&zwnj;های نشدنی دارد و مایل است در معماری، هرکار غیر ممکنی را ممکن کند. استفاده فراوان از شیشه در نمای ساختمان و طرح&zwnj;های مختلف، یکی از عوامل کلیدی موفقیت هادی تهرانی است. او معتقد است سه عامل در ساختمان بسیار مهم است: &laquo;نور، هوا و چشم&zwnj;انداز اتاق&raquo;.&nbsp; از این رو، سعی می&zwnj;کند با بکار بردن شیشه ساختمان را از نظر این عوامل به بالاترین سطح استاندارد برساند. در تمام پروژه&zwnj;&zwnj;های تخصصی و به ظاهر غیرممکن، از معماری طراحی شهری تا طراحی داخلی، تمام ترکیب&zwnj;بندی&zwnj;ها و عناصر به صورت هماهنگ با یکدیگر هستند.</p>\r\n
     <p><span style="color: #008000;"><strong>طراحی&zwnj;ها و معماری&zwnj;های تهرانی</strong></span></p>\r\n
     <p>سازه&zwnj; بزرگ و زیبای قوس برلین Berliner Bogen ، از کارهای جالب توجه تهرانی به شمار می&zwnj;آید. این سازه، ساختمانی کمانی&zwnj;شکل و تمام&zwnj;شیشه&zwnj;ای است. ارتفاع سازه ١٤٠ متر است و روی یک رودخانه ساخته شده است. ساختن روی زمین قوس برلین تا مدتی از نظر معمارها و متخصصان این زمینه، غیر قابل ساخت به نظر می&zwnj;رسید، اما تهرانی این غیرممکن را ممکن ساخت. قوس برلین در نهایت بهترین ساختمان تجاری جهان شناخته شد.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/96210287.webp" alt="" width="1027" height="729" /></p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/60993321.webp" alt="" width="1028" height="501" /></p>\r\n
     <p>یکی دیگر از کارهای شگفت&zwnj;آور تهرانی، تاسیس ساختمان اداری Doppelxx در هامبورگ است. این بنا در سال 2001 به عنوان بهترین ساختمان اداری جهان شناخته شد و برنده جایزه ویژه این رشته گردید.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/22051422.webp" alt="" width="1026" height="503" /></p>\r\n
     <p>ایستگاه راه آهن سراسری فرودگاه فرانکفورت نیز به عنوان نخستین ایستگاه راه آهن &laquo;با اصول معماری سبز&raquo; از کارهای ویژه تهرانی است که به شکل قابل توجهی به نماد شاخص شهری بدل گشته است&zwnj;. ایستگاه فرانکفورت که در سال ۱۸۸۸ میلادی تأسیس شده، به خطوط راه&zwnj;آهن سراسری آلمان (دویچه بان)، اینترسیتی ـ اکسپرس و متروی فرانکفورت وصل است.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/72870724.webp" alt="" width="534" height="397" /></p>\r\n
     <p>مجتمع امیران زعفرانیه در خیابان سروستان زعفرانیه نیز از دیگر کارهای تهرانی است. این مجتمع با مساحت ۳۱۴۳ متر مربع و زیربنای 19654 متر مربع، در زعفرانیه تهران قرار دارد. ۱۹ طبقه دارد که ۱۳ طبقه آن مسکونی و روی زمین طراحی شده؛ در 24 واحد مسکونی با متراژهای 433 و 455 متر مربع. سه پنت هاوس هرکدام با متراژ ۸۸۷ متر مربع و 107 واحد پارکینگ دارد.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/40247455.webp" alt="" width="937" height="619" /></p>\r\n
     <p>هادی تهرانی همچنین از طراحان و معماران جزیره&zwnj;های نخلی دبی، و طراح و معمار بزرگ&zwnj;ترین پاساژ اروپاست. برای ساخت این پاساژ حدود چهارصد میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته شده بود.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/63169390.webp" alt="" width="1027" height="683" />&nbsp;ساختمان اداری داکلند در هامبورگ، کران هائوس؛ مجموعه ای از دو ساختمان اداری و یک ساختمان مسکونی در کلن با ایده از جرثقیل&zwnj;های بندری، دانشگاه زاید در ابوظبی، برج&zwnj;های رقص در هامبورگ، لودا آنتامونت در بمبئی، از دیگر آثار طراحی معماری هادی تهرانی است. او از زمان ایجاد دفتر معماری BRT بیش از چهل پروژه عظیم را طراحی و تأسیس کرده و در سه مسابقه از 28 مسابقه بزرگ جهانی که در زمینه معماری برگزار شده برنده بوده است. همچنین به عنوان داور فستیوال بزرگ طراحی آموزشی Design Educates Award آلمان فعالیت داشته است.</p>\r\n
     <p><span style="color: #008000;"><strong>تهرانی مدیر خلاق گروه هادی تهرانی است</strong></span></p>\r\n
     <p>هادی تهرانی در مصاحبه&zwnj;ای در مورد رموز موفقیت خود گفته است: &laquo;من همه راه&zwnj;ها را به روی خودم باز می&zwnj;بینم و هیچ کاری از نظر من نشدنی نیست. من به محیط اطرافم توجه زیادی دارم. از آنها الگو گرفته و طرح&zwnj;های خود را ارائه می&zwnj;دهم. من تنها معماری هستم که در دفتر کارم کامپیوتر ندارم و به آن اعتقاد ندارم و فقط به هوش و توانمندی&zwnj;های ذهنی تکیه می&zwnj;کنم&raquo;.</p>\r\n
     <p>او همچنین درباره فلسفه آثارش گفته است: &laquo;من مرتباً با چالشی جامع برای عبور از مرزهای طراحی روبه&lrm;رو می&zwnj;شدم. معماری شالوده اساسی یک ایده فضایی را فراهم می&zwnj;کند. فقط اجرای پیچیده یک ایده طراحی از کوچکترین جزئیات، تا ایجاد فضای هماهنگ با احساسات یا هویت کل شرکت&zwnj;ها، می&zwnj;تواند وظیفه بزرگ تحقق یک مفهوم جامع طراحی را حل کند&raquo;.</p>\r\n
     <p>هادی تهرانی افزون بر علاقه به طراحی بناها و سازه&zwnj;های عظیم، علاقه&zwnj;مند طراحی وسایل روزمره؛ از میز و صندلی گرفته تا کیف و فنجان است و در این زمینه استعداد فوق&zwnj;العاده&zwnj;ای دارد. او همه این وسایل را زیر ذره&zwnj;بین می&zwnj;برد و طرح&zwnj;هایی نو و بدیع ارائه می&zwnj;کند. یکی از ایده&zwnj;های جالبی که هادی تهرانی در ذهن دارد ساخت &laquo;وسایل اداری تاشو&raquo; است. به این صورت می&zwnj;توان از یک اتاق، در آن واحد هم به عنوان اتاق کار، هم اتاق خواب و هم اتاق نشیمن استفاده کرد؛ طوری که وسایل مورد نیاز هر کدام از این اتاق&zwnj;ها در یک چمدان جمع می&zwnj;شود و در صورت نیاز از آن استفاده گردد. هادی تهرانی در سال 1998 میلادی یک ساختمان برای خود ساخت و تمام وسایل آن را با سلیقه خودش طراحی کرد.</p>\r\n
     <p>دوچرخه الکترونیکی، میز کنفرانس (تونت)، صندلی چرمی (والترنال)، آشپزخانه مدولار (پاگن پول)، چراغ&zwnj;ها (زوم تیبل/ لوییس پولسن)، نمایشگاه&zwnj;ها و فروشگاه&zwnj;های شاخص (کیتون) نیز، به فهرست آثار هادی تهرانی در کنار ساختمان&zwnj;های بلندمرتبه، دفترهای اداری، دفترهای دولتی، مرکزهای خرید، بازار سهام، ایستگاه&zwnj;های راه آهن، مدرسه&zwnj;ها و دانشگاه&zwnj;ها تعلق دارند.</p>\r\n
     <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://sakhteha.news/uploads/images/post/2023/02/45727058.webp" alt="" width="307" height="221" /></p>\r\n
     <p><strong><span style="color: #ff0000;">هادی تهرانی، طراح و معمار ساختمان و ساخته&zwnj;های گونه&zwnj;گون، امروز 69اُمین شمع زندگانی خود را روشن می&zwnj;کند.</span></strong></p>\r\n
     <p><span style="color: #000000;">بازنویسی، تنظیم و اجرا: آرش امجدی</span></p>\r\n
     <p><span style="color: #000000;">تهیه&zwnj;کننده: انسیه سمیع&zwnj;پور</span></p>\r\n
     <p>&nbsp;</p>\r\n
     <p class="endOfMessage">انتهای پیام/</p>
     """
    "language" => "fa"
    "post_type" => "audio"
    "submitted" => 0
    "slider" => 1
    "slider_order" => 1
    "featured" => 0
    "featured_order" => 1
    "breaking" => 1
    "breaking_order" => 1
    "scheduled" => 0
    "meta_title" => "هادی تهرانی؛ طراح و معمار نوآور در گستره بناها و ساخته‌های جهانی"
    "meta_keywords" => null
    "meta_description" => "69 سال پیش در چنین روزی در سال 1332، هادی تهرانی‌ ـ طراح و معمار ـ به دنیا آمد."
     …27
   ]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  11 => Modules\Post\Entities\Post {#1961
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  12 => Modules\Post\Entities\Post {#1962
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  13 => Modules\Post\Entities\Post {#1963
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  14 => Modules\Post\Entities\Post {#1964
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  15 => Modules\Post\Entities\Post {#1965
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  16 => Modules\Post\Entities\Post {#1966
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  17 => Modules\Post\Entities\Post {#1967
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  18 => Modules\Post\Entities\Post {#1968
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  19 => Modules\Post\Entities\Post {#1969
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  20 => Modules\Post\Entities\Post {#1970
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  21 => Modules\Post\Entities\Post {#1971
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  22 => Modules\Post\Entities\Post {#1972
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  23 => Modules\Post\Entities\Post {#1973
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  24 => Modules\Post\Entities\Post {#1974
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  25 => Modules\Post\Entities\Post {#1975
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  26 => Modules\Post\Entities\Post {#1976
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  27 => Modules\Post\Entities\Post {#1977
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  28 => Modules\Post\Entities\Post {#1978
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  29 => Modules\Post\Entities\Post {#1979
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  30 => Modules\Post\Entities\Post {#1980
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  31 => Modules\Post\Entities\Post {#1981
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  32 => Modules\Post\Entities\Post {#1982
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  33 => Modules\Post\Entities\Post {#1983
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  34 => Modules\Post\Entities\Post {#1984
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  35 => Modules\Post\Entities\Post {#1985
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  36 => Modules\Post\Entities\Post {#1986
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  37 => Modules\Post\Entities\Post {#1987
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  38 => Modules\Post\Entities\Post {#1988
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  39 => Modules\Post\Entities\Post {#1989
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  40 => Modules\Post\Entities\Post {#1990
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  41 => Modules\Post\Entities\Post {#1991
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  42 => Modules\Post\Entities\Post {#1992
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  43 => Modules\Post\Entities\Post {#1993
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  44 => Modules\Post\Entities\Post {#1994
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  45 => Modules\Post\Entities\Post {#1995
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  46 => Modules\Post\Entities\Post {#1996
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  47 => Modules\Post\Entities\Post {#1997
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  48 => Modules\Post\Entities\Post {#1998
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
  49 => Modules\Post\Entities\Post {#1999
   #fillable: array:4 [ …4]
   #casts: array:1 [ …1]
   #connection: "mysql"
   #table: "posts"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:52 [ …52]
   #original: array:52 [ …52]
   #changes: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: array:2 [ …2]
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ …1]
  }
 ]
}