۱۴۰۲/۰۱/۰۵

نظرسنجی

۱۴۰۱/۰۶/۱۹
بله 9%
خیر 83%
نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟