۱۴۰۱/۰۹/۰۷

کارگران ساختمانی برای تامین معاش مشکل دارند

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، نوسان قیمت مصالح، کاهش تقاضای ساخت مسکن و عدم پرداخت وام های بانکی را از جمله علل کم رونق بودن ساخت و سازها عنوان و بر ضرورت تقویت معیشت کارگران ساختمانی تاکید کرد.
 کارگران ساختمانی برای تامین معاش مشکل دارند
کارگران ساختمانی برای تامین معاش مشکل دارند
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، نوسان قیمت مصالح، کاهش تقاضای ساخت مسکن و عدم پرداخت وام های بانکی را از جمله علل کم رونق بودن ساخت و سازها عنوان و بر ضرورت تقویت معیشت کارگران ساختمانی تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید