۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پنجره سه جداره چیست؟

پنجره سه جداره عملا یک پنجره دو جداره upvc است که یک شیشه اضافه دارد. اما چرا باید به پنجره دو جداره یک شیشه اضافه کرد؟ هدف از سه جداره کردن پنجره ها، مقابله با سر و صدا و برودت و حرارت است.
 پنجره سه جداره چیست؟
پنجره سه جداره چیست؟
پنجره سه جداره عملا یک پنجره دو جداره upvc است که یک شیشه اضافه دارد. اما چرا باید به پنجره دو جداره یک شیشه اضافه کرد؟ هدف از سه جداره کردن پنجره ها، مقابله با سر و صدا و برودت و حرارت است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید