۱۴۰۳/۰۴/۳۰

موانع ساخت چهار میلیون مسکن چیست؟

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۳۴۰ هزار واحد خودمالکی به نظام بانکی معرفی شده‌ که فقط حدود ۱۹۲ هزار واحد آن به انعقاد قرارداد رسیده است و متقاضیان حدود ۱۵۰ هزار واحد خود مالکی کماکان در صف انتظار تسهیلات هستند.
 موانع ساخت چهار میلیون مسکن چیست؟
موانع ساخت چهار میلیون مسکن چیست؟
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۳۴۰ هزار واحد خودمالکی به نظام بانکی معرفی شده‌ که فقط حدود ۱۹۲ هزار واحد آن به انعقاد قرارداد رسیده است و متقاضیان حدود ۱۵۰ هزار واحد خود مالکی کماکان در صف انتظار تسهیلات هستند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید