۱۴۰۱/۰۹/۱۵

معاملات آپارتمان های نوساز چقدر کاهش یافته است؟

تورم مصالح ساختمانی، شکاف قیمت آپارتمان های نوساز و قدیمی ساز را تشدید کرده و به همین لحاظ تعداد معاملات خانه های نوساز به پایین ترین حد خود رسیده و نسبت به هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
 معاملات آپارتمان های نوساز چقدر کاهش یافته است؟
معاملات آپارتمان های نوساز چقدر کاهش یافته است؟
تورم مصالح ساختمانی، شکاف قیمت آپارتمان های نوساز و قدیمی ساز را تشدید کرده و به همین لحاظ تعداد معاملات خانه های نوساز به پایین ترین حد خود رسیده و نسبت به هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید