۱۴۰۱/۰۹/۱۲

قیمت نهاده های ساختمانی کاهش یافت

در فصل تابستان امسال شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران به عدد ١٤٩١,٨ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ٣.٤ درصد کاهش داشته است.
 قیمت نهاده های ساختمانی کاهش یافت
قیمت نهاده های ساختمانی کاهش یافت
در فصل تابستان امسال شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران به عدد ١٤٩١,٨ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ٣.٤ درصد کاهش داشته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید