۱۴۰۱/۰۹/۱۵

قیمت اوراق وام مسکن چقدر است؟

میانگین قیمت اوراق حق تقدم مسکن حدود ۹۹ هزار تومان است، این بدان معناست که متقاضی وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن در تهران باید حدود ۹۶ میلیون تومان اوراق تسه خریداری کند.
 قیمت اوراق وام مسکن چقدر است؟
قیمت اوراق وام مسکن چقدر است؟
میانگین قیمت اوراق حق تقدم مسکن حدود ۹۹ هزار تومان است، این بدان معناست که متقاضی وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن در تهران باید حدود ۹۶ میلیون تومان اوراق تسه خریداری کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید