۱۴۰۱/۰۹/۱۲

ضرورت تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی بر تعیین تکلیف و فروش اقساطی واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سراسر کشور تا پایان سال تاکید کرد.
 ضرورت تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر
ضرورت تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی بر تعیین تکلیف و فروش اقساطی واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سراسر کشور تا پایان سال تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید