۱۴۰۱/۰۹/۱۵

ساخت مسکن ملی بدون تامین خدمات و انشعابات!

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حالی از پیشرفت ساخت مسکن دولتی در شهرهای استان تهران خبر داد که در عین حال از عدم تامین خدمات و انشعابات واحدهایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند، گلایه کرد.
 ساخت مسکن ملی بدون تامین خدمات و انشعابات!
ساخت مسکن ملی بدون تامین خدمات و انشعابات!
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حالی از پیشرفت ساخت مسکن دولتی در شهرهای استان تهران خبر داد که در عین حال از عدم تامین خدمات و انشعابات واحدهایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند، گلایه کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید