۱۴۰۱/۰۹/۱۵

رفع تعرض فوری 1438 هکتار از زمین های دولتی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری 2 هزار و 162 مورد تعرض به اراضی دولتی در هفت ماه نخست سال جاری توسط این یگان در سراسر کشور خبر داد و گفت: از مجموع 2164 مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در این هفت ماه 2162 مورد آن معادل یک هزار و 438 هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقیمانده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
 رفع تعرض فوری 1438 هکتار از زمین های دولتی
رفع تعرض فوری 1438 هکتار از زمین های دولتی
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری 2 هزار و 162 مورد تعرض به اراضی دولتی در هفت ماه نخست سال جاری توسط این یگان در سراسر کشور خبر داد و گفت: از مجموع 2164 مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در این هفت ماه 2162 مورد آن معادل یک هزار و 438 هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقیمانده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید