۱۴۰۲/۰۷/۱۲

رشته عمران چقدر طول می کشد؟

<img src="https://akhbarsakhteman.com/news_images/civil-engineering-16954.jpg" alt="رشته عمران چقدر طول می کشد؟" title="رشته عمران چقدر طول می کشد؟" /><br/>مهندسی عمران ترکیبی از بسیاری از تخصص‌های علمی، از جمله مکانیک، هیدرولیک، ژئوتکنیک (استفاده از دانش پوسته زمین برای حل مشکلات ساخت و ساز)، علم مواد و تجزیه و تحلیل آماری است. به این ترتیب، مطالعه این عناصر اساسی در سال‌های اولیه مهندسی عمران، بیشتر خواهد بود.
 رشته عمران چقدر طول می کشد؟
رشته عمران چقدر طول می کشد؟
مهندسی عمران ترکیبی از بسیاری از تخصص‌های علمی، از جمله مکانیک، هیدرولیک، ژئوتکنیک (استفاده از دانش پوسته زمین برای حل مشکلات ساخت و ساز)، علم مواد و تجزیه و تحلیل آماری است. به این ترتیب، مطالعه این عناصر اساسی در سال‌های اولیه مهندسی عمران، بیشتر خواهد بود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها