۱۴۰۱/۰۹/۱۵

خرید ملک در حالت پیش فروش چه ریسک هایی دارد؟

در پیش فروش املاک، مخصوصا ملک هایی که چند شریک دارند، باید اسناد مربوط به آن مثل قرارداد مشارکت بررسی شود. قیمت ملک های پیش فروش غالبا زیر قیمت بازار است و خریدار باید از تله هایی که قیمت کم می تواند ایجاد کند، خود را تا حد ممکن دور کند.
 خرید ملک در حالت پیش فروش چه ریسک هایی دارد؟
خرید ملک در حالت پیش فروش چه ریسک هایی دارد؟
در پیش فروش املاک، مخصوصا ملک هایی که چند شریک دارند، باید اسناد مربوط به آن مثل قرارداد مشارکت بررسی شود. قیمت ملک های پیش فروش غالبا زیر قیمت بازار است و خریدار باید از تله هایی که قیمت کم می تواند ایجاد کند، خود را تا حد ممکن دور کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید