۱۴۰۱/۰۹/۱۵

خبری مهم برای متقاضیان وام مسکن روستایی

معاون بنیاد مسکن گفت: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی که شهریورماه به تصویب رسید دارای شرایطی بود که دریافت وام را مقداری دشوار می کرد، بنابراین پیشنهاد تسهیل شروط را به دولت دادیم که روز هشتم آبان به تصویب رسید و منتظر ابلاغ آن هستیم.
 خبری مهم برای متقاضیان وام مسکن روستایی
خبری مهم برای متقاضیان وام مسکن روستایی
معاون بنیاد مسکن گفت: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی که شهریورماه به تصویب رسید دارای شرایطی بود که دریافت وام را مقداری دشوار می کرد، بنابراین پیشنهاد تسهیل شروط را به دولت دادیم که روز هشتم آبان به تصویب رسید و منتظر ابلاغ آن هستیم.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید