۱۴۰۲/۰۷/۰۴

حق مسکن کارگران به کجا رسید؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه های اجاره بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریعتر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد.
 حق مسکن کارگران به کجا رسید؟
حق مسکن کارگران به کجا رسید؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه های اجاره بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریعتر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟