۱۴۰۱/۰۹/۰۷

توسعه بافت‌‌ ناکارآمد در شمال کشور

مدیران راه و شهرسازی استان های شمالی کشور، نسبت به خطر توسعه بافت های ناکارآمد در این استان ها هشدار دادند.
 توسعه بافت‌‌ ناکارآمد در شمال کشور
توسعه بافت‌‌ ناکارآمد در شمال کشور
مدیران راه و شهرسازی استان های شمالی کشور، نسبت به خطر توسعه بافت های ناکارآمد در این استان ها هشدار دادند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید