۱۴۰۱/۰۹/۱۵

بازدید رییسی از شهرک امیرالمومنین(ع) پاکدشت

انتظار ۱۸ ساله اعضای شرکت تعاونی امیرالمومنین (ع) برای صاحب خانه شدن با حضور و دستور رئیس جمهور به پایان رسید و امیدها برای خانه دار شدن اعضای این تعاونی زنده شد.
 بازدید رییسی از شهرک امیرالمومنین(ع) پاکدشت
بازدید رییسی از شهرک امیرالمومنین(ع) پاکدشت
انتظار ۱۸ ساله اعضای شرکت تعاونی امیرالمومنین (ع) برای صاحب خانه شدن با حضور و دستور رئیس جمهور به پایان رسید و امیدها برای خانه دار شدن اعضای این تعاونی زنده شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید