۱۴۰۱/۰۹/۱۵

بازار معاملات واحدهای ریزمتراژ چه تغییراتی داشته است؟

گسل معاملاتی در بازار معاملات واحدهای ریزمتراژ، اثر ریزنقش قدرتمند معاملات ملکی (آپارتمان های با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع)، در لرزش قیمت ها را تشدید کرد.
 بازار معاملات واحدهای ریزمتراژ چه تغییراتی داشته است؟
بازار معاملات واحدهای ریزمتراژ چه تغییراتی داشته است؟
گسل معاملاتی در بازار معاملات واحدهای ریزمتراژ، اثر ریزنقش قدرتمند معاملات ملکی (آپارتمان های با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع)، در لرزش قیمت ها را تشدید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید