۱۴۰۱/۰۹/۱۵

بازار ساخت و ساز گسترده ترین رکود خود را تجربه کرد

شاخص مدیران خرید ساختمانی به کف تاریخی خود رسیده که نشانگر یک رکود عمیق و همه شمول در ساخت و ساز است.
 بازار ساخت و ساز گسترده ترین رکود خود را تجربه کرد
بازار ساخت و ساز گسترده ترین رکود خود را تجربه کرد
شاخص مدیران خرید ساختمانی به کف تاریخی خود رسیده که نشانگر یک رکود عمیق و همه شمول در ساخت و ساز است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید