۱۴۰۱/۰۹/۱۵

اقدام بانک توسعه آسیا برای توسعه مسکن سبز

بانک توسعه آسیا برای توسعه مسکن سبز همزمان با بهبود شرایط مسکونی در ازبکستان به این کشور معادل 150 میلیون دلار وام اختصاص داد.
 اقدام بانک توسعه آسیا برای توسعه مسکن سبز
اقدام بانک توسعه آسیا برای توسعه مسکن سبز
بانک توسعه آسیا برای توسعه مسکن سبز همزمان با بهبود شرایط مسکونی در ازبکستان به این کشور معادل 150 میلیون دلار وام اختصاص داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید