۱۴۰۱/۰۹/۱۲

اعتراض های آزمون ورود به حرفه مهندسان بررسی می شود

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام نتایج آزمون های تستی شهریور سال جاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی از شرکت کنندگان خواست تا در صورت مشاهده تناقض در نتایج آزمون، موارد را تا تاریخ ۱۹ آبان اعلام کنند.
 اعتراض های آزمون ورود به حرفه مهندسان بررسی می شود
اعتراض های آزمون ورود به حرفه مهندسان بررسی می شود
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام نتایج آزمون های تستی شهریور سال جاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی از شرکت کنندگان خواست تا در صورت مشاهده تناقض در نتایج آزمون، موارد را تا تاریخ ۱۹ آبان اعلام کنند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید