۱۴۰۱/۰۹/۰۷

ارائه تسهیلات خودمالکی نهضت مسکن به کجا رسید؟

عضو هیات مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۵۶ هزار و ۵۵۵ واحد نهضت ملی مسکن به مبلغ ۱۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان خبر داد.
 ارائه تسهیلات خودمالکی نهضت مسکن به کجا رسید؟
ارائه تسهیلات خودمالکی نهضت مسکن به کجا رسید؟
عضو هیات مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۵۶ هزار و ۵۵۵ واحد نهضت ملی مسکن به مبلغ ۱۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید