۱۴۰۱/۰۹/۱۵

ارائه تخفیف 40 درصدی به متقاضیان صدور پروانه

معاون شهردار تهران از آغاز ارائه تخفیفات ویژه برای پرداخت عوارض شهرسازی خبر داد و گفت: متقاضیان صدور پروانه و گواهی ساختمانی که تمایل به پرداخت عوارض شهرسازی خود به صورت نقدی و یک جا را داشته باشند، از ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفندماه سال جاری، از تخفیفات پلکانی تا ۴۰ درصد در عوارض ساخت بهره مند می شوند.
 ارائه تخفیف 40 درصدی به متقاضیان صدور پروانه
ارائه تخفیف 40 درصدی به متقاضیان صدور پروانه
معاون شهردار تهران از آغاز ارائه تخفیفات ویژه برای پرداخت عوارض شهرسازی خبر داد و گفت: متقاضیان صدور پروانه و گواهی ساختمانی که تمایل به پرداخت عوارض شهرسازی خود به صورت نقدی و یک جا را داشته باشند، از ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفندماه سال جاری، از تخفیفات پلکانی تا ۴۰ درصد در عوارض ساخت بهره مند می شوند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید