۱۴۰۱/۰۹/۰۷

آیا قیمت ملک با احتساب تورم مصالح ساختمانی جای رشد دارد؟

سرمایه گذاران ساختمانی با این دغدغه که قیمت مصالح ساختمانی اضافه از حد افزایش پیدا کرده است، در زمین رکود تولید مسکن نشسته اند. اما بررسی ها نشان می دهد، همچنان نرخ رشد قیمت مسکن پیشتاز است.
 آیا قیمت ملک با احتساب تورم مصالح ساختمانی جای رشد دارد؟
آیا قیمت ملک با احتساب تورم مصالح ساختمانی جای رشد دارد؟
سرمایه گذاران ساختمانی با این دغدغه که قیمت مصالح ساختمانی اضافه از حد افزایش پیدا کرده است، در زمین رکود تولید مسکن نشسته اند. اما بررسی ها نشان می دهد، همچنان نرخ رشد قیمت مسکن پیشتاز است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید