۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۹۸۰ واحد مسکن مهر در آذربایجان‌غربی همچنان نیمه تمام است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تعداد مساکن مهر به اتمام نرسیده در استان را ۹۸۰ واحد عنوان کرد.
۹۸۰ واحد مسکن مهر در آذربایجان‌غربی همچنان نیمه تمام است
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تعداد مساکن مهر به اتمام نرسیده در استان را ۹۸۰ واحد عنوان کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟