۱۴۰۲/۰۷/۰۴

۹۰ درصد از واجدین شرایط نهضت ملی مسکن نه پول دارند و نه اعتماد!

دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان گفت: هنوز یک برنامه روشن پیش روی متقاضیانی که سرمایه‌ای را به خرید خانه دولتی اختصاص می‌دهند، وجود ندارد. اینکه کی، کجا و با چه هزینه‌ای می‌توانند صاحب خانه شوند.
۹۰ درصد از واجدین شرایط نهضت ملی مسکن نه پول دارند و نه اعتماد!
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان گفت: هنوز یک برنامه روشن پیش روی متقاضیانی که سرمایه‌ای را به خرید خانه دولتی اختصاص می‌دهند، وجود ندارد. اینکه کی، کجا و با چه هزینه‌ای می‌توانند صاحب خانه شوند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟