۱۴۰۳/۰۵/۰۳

۶ شهر و ۲۲۵ آبادی تحت تاثیر زلزله فین با بزرگی ۵.۴ قرار گرفت/ثبت یک پس‌لرزه در منطقه زلزله زده

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جزئیاتی از زلزله فین استان هرمزگان را با بزرگی ۵.۴ اعلام کرد و از ثبت یک پس‌لرزه با بزرگی ۲.۹ در منطقه خبر داد.
۶ شهر و ۲۲۵ آبادی تحت تاثیر زلزله فین با بزرگی ۵.۴ قرار گرفت/ثبت یک پس‌لرزه در منطقه زلزله زده
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جزئیاتی از زلزله فین استان هرمزگان را با بزرگی ۵.۴ اعلام کرد و از ثبت یک پس‌لرزه با بزرگی ۲.۹ در منطقه خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید