۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۶ شهر و ۲۲۵ آبادی تحت تاثیر زلزله فین با بزرگی ۵.۴ قرار گرفت/ثبت یک پس‌لرزه در منطقه زلزله زده

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جزئیاتی از زلزله فین استان هرمزگان را با بزرگی ۵.۴ اعلام کرد و از ثبت یک پس‌لرزه با بزرگی ۲.۹ در منطقه خبر داد.
۶ شهر و ۲۲۵ آبادی تحت تاثیر زلزله فین با بزرگی ۵.۴ قرار گرفت/ثبت یک پس‌لرزه در منطقه زلزله زده
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جزئیاتی از زلزله فین استان هرمزگان را با بزرگی ۵.۴ اعلام کرد و از ثبت یک پس‌لرزه با بزرگی ۲.۹ در منطقه خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟