۱۴۰۳/۰۴/۳۰

۳ انتصاب جدید در اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری

با حضور مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، مدیران جدید ۳ اداره ستادی راه و شهرسازی در این استان منصوب شدند.
۳ انتصاب جدید در اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری
با حضور مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، مدیران جدید ۳ اداره ستادی راه و شهرسازی در این استان منصوب شدند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید