۱۴۰۲/۰۷/۰۴

۳ انتصاب جدید در اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری

با حضور مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، مدیران جدید ۳ اداره ستادی راه و شهرسازی در این استان منصوب شدند.
۳ انتصاب جدید در اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری
با حضور مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، مدیران جدید ۳ اداره ستادی راه و شهرسازی در این استان منصوب شدند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟