۱۴۰۱/۰۹/۰۷

۲۵ میلیون بخاری غیر استاندارد در کشور وجود دارد

حسن مرادی گفت: دولت قول داده بود که 25 میلیون بخاری گازی غیر استاندارد را تعویض کند و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای آنها جایگزین هایی تعیین کند ولی این اقدام عملیاتی نشد. نوشته ۲۵ میلیون بخاری غیر استاندارد در کشور وجود دارد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
۲۵ میلیون بخاری غیر استاندارد در کشور وجود دارد
۲۵ میلیون بخاری غیر استاندارد در کشور وجود دارد

حسن مرادی گفت: دولت قول داده بود که 25 میلیون بخاری گازی غیر استاندارد را تعویض کند و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای آنها جایگزین هایی تعیین کند ولی این اقدام عملیاتی نشد.

نوشته ۲۵ میلیون بخاری غیر استاندارد در کشور وجود دارد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید