۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۱۲۰ ثانیه ۱۴ شهریورماه| از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر

در ۱۲۰ ثانیه امروز ۱۴ شهریورماه، از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر مورد اشاره قرار گرفته است.
۱۲۰ ثانیه ۱۴ شهریورماه| از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر
در ۱۲۰ ثانیه امروز ۱۴ شهریورماه، از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر مورد اشاره قرار گرفته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟