۱۴۰۳/۰۵/۰۳

۱۲۰ ثانیه ۱۴ شهریورماه| از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر

در ۱۲۰ ثانیه امروز ۱۴ شهریورماه، از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر مورد اشاره قرار گرفته است.
۱۲۰ ثانیه ۱۴ شهریورماه| از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر
در ۱۲۰ ثانیه امروز ۱۴ شهریورماه، از سهم ۴۱ درصدی حوزه ساختمان از مصرف انرژی کشور تا قرار گرفتن بنادر بوشهر، خرمشهر و آبادان در رتبه‌های برتر مورد اشاره قرار گرفته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید