۱۴۰۱/۰۹/۰۷

کمیسیون عمران با جدیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را دنبال می‌کند

غلامعلی کوهساری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن جلسات متعددی را با مسئولان ذی ربط برگزار کرده است، بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه در این جلسات، اجرای دقیق قانون نوشته کمیسیون عمران با جدیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را دنبال می‌کند اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
کمیسیون عمران با جدیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را دنبال می‌کند

غلامعلی کوهساری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن جلسات متعددی را با مسئولان ذی ربط برگزار کرده است، بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه در این جلسات، اجرای دقیق قانون

نوشته کمیسیون عمران با جدیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را دنبال می‌کند اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید